Region: Lithuania
Language: English
Change

„Fiesta Personæ“ uždaromasis renginys „Musica in igne“

Ar jau jauti Fenikso liepsnas, kviečiančias šokti? 💃Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dienose „Fiesta Personӕ” atgimęs Feniksas kviečia Jus į šokį ugnyje „Musica in igne“ – uždaromajame Fiestos renginyje, kur jus džiaugsmingai pasitiks gera nuotaika ir nepamirštamas laikas,✨ skambant liepsnojančioms grupėms: „Kvarta“, „Citrusss“, „Skaptetas“ bei prie geros muzikos užtikrinimo prisidės ir DJ Valentas Kuklis! 🔥

Tad labai kviečiame atšvęsti 2023 „Fiesta Personӕ” finalą kartu kovo 31 d. „Legendų klube“, Kalvarijų g. 85, Vilniuje. Renginio pradžia – 19 val., durys atsivers – 18 val. 🎶

Nekantriai lauksimę Jūsų atvykstant!🙌

---

Can You yet feel the flames of the Phoenix calling you to dance? 💃During the days of the Faculty of Philosophy of Vilnius University, "Fiesta Personӕ", the frehly reborn Phoenix invites You to dance with the flames in "Musica in igne" - the closing event of the Fiesta, where You will be joyfully greeted by good atmosphere and an unforgettable time,✨ with the sound of flaming bands: "Kvarta", "Citrusss", "Skaptetas" and contributing to ensure good music DJ Valentas Kuklis!🔥

Therefore we invite you to celebrate the 2023 "Fiesta Personӕ" finale together on March 31st in the "Legendų klubas", Kalvariju st. 85, Vilnius. The event starts at 7 p.m., doors open at 6 p.m.🎶

We are looking forward to Your arrival!🙌

The event organiser takes responsibility for the quality of the event. The organiser will make a decision regarding the refund if the event does not take place or is postponed. For more detailed information on circumstances and refunds, please refer to the Event-Related Circumstances

Event location