Region: Lithuania
Language: English
Change

Kaltinimai Ispanijos Bažnyčiai: inkvizicija, konkista, netolerancija ir tamsybiškumas. Pirmasis informacinis karas.

Tą sužinojome mokyklos suole ir iki šiol mums to pamiršti neleidžia žiniasklaidos, mokslo populiarinimo ir net „rimti“ moksliniai šaltiniai: Katalikų Bažnyčia yra nusikaltusi žmonijai inkvizicijos žiaurybėmis, kitų žemynų gyventojų konkistos (isp. „užkariavimas“) nusikaltimais, netolerancijos kitų religijų atstovams – žydams ir musulmonams – kurstymu (kryžiaus karų pavyzdys) ir siekiu sustabdyti bet kokį mokslinį tyrinėjimą ir ieškojimą.

Šie kaltinimai pirmiausia mesti Ispanijos Katalikų Bažnyčiai, kuri XVI a. tapo veržlios dvasinės reformos lopšiu, sukurdama veiksmingą atsvarą Reformacijai. Ispanų teologai dominavo ir Tridento susirinkime, kuris lėmė Bažnyčios veiklą iki pat Vatikano II susirinkimo, o daugeliu aspektų tebelemia iki mūsų dienų. 

Šių paskaitų metu pirmiausia bus siekiama išvengti pavojaus sverti XVI a. tikrovę mūsiškėmis, XXI a. „svarstyklėmis“ ir pažvelgti į to meto Ispanijos tikrovę: susipažinti su faktais, išklausti „kaltinamuosius“ apie jų motyvus, o ypač – išklausyti liudininkus, gyvenusius tais „atšiauriais laikais“, anot vaizdingo šv. Teresės Avilietės posakio. Tai leis kitomis akimis pažvelgti į Jokūbo kelią, žmogaus teisių sampratą, „mėlynojo kraujo“ problemą, plokščios žemės ir Kolumbo mitą ir netgi mįslę, kodėl Pietų ir Centro Amerikoje nėra indėnų rezervatų. 

Paskaitų ciklą sudaro 4 užsiėmimai po 2 akademines valandas. Susitikimai vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta atskiru el. laišku 6-24 val. iki kurso pradžios.

Užsiėmimus veda dr. Jūratė Micevičiūtė, laisvai samdoma lektorė, vertėja, publicistė, knygų autorė, VDU Katalikų teologijos fakulteto bendradarbė.

Plačiau https://teologija.org/renginiai/kaltinimai-ispanijos-baznyciai-inkvizicija-konkista-netolerancija-ir-tamsybiskumas-pirmasis-informacinis-karas/

The event organiser takes responsibility for the quality of the event. The organiser will make a decision regarding the refund if the event does not take place or is postponed. For more detailed information on circumstances and refunds, please refer to the Event-Related Circumstances

Event location