Region: Lithuania
Language: English
Change

„Kelių forumas’24“

Lietuvos kelių tiesimo verslo ir mokslo organizacijas vienijanti asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija bei Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija rengia antrąjį „Kelių forumą“, kuriame kviečia visus svarbiausius kelių sistemos dalyvius diskutuoti apie šalies kelių ateitį, ieškoti ateities vizijų ir šios dienos problemų sprendimų.

 

The event organiser takes responsibility for the quality of the event. The organiser will make a decision regarding the refund if the event does not take place or is postponed. For more detailed information on circumstances and refunds, please refer to the Event-Related Circumstances

Event location