Region: Lithuania
Language: English
Change

VILNIAUS KARATE LYGA III ETAPO BILIETAS

E-bilietas, užtikrinantis patekimą į Renginį.

 

Pirkėjas, norintis patekti į Renginį, turi pateikti skenavimui galiojantį Standartinį ar E-bilietą su nepažeistu/ gerai matomu brūkšniniu kodu prie įėjimo į Renginį. Bilietą Pirkėjas privalo išsaugoti iki Renginio pabaigos.

 E-bilietas gali būti atspausdintas ant balto popieriaus lapo arba pateikiamas skenavimui išmaniajame įrenginyje. 

Pažymime, kad jeigu išmaniojo įrenginio ekranas yra įskilęs ar kitaip pažeistas, E- bilietas gali būti nenuskenuojamas, tokiu atveju rekomenduojame E- bilietą atsispausdinti.

Nekokybiškai atspausdintas Bilietas ar pažeistas/ blogai matomas Bilieto brūkšninis kodas gali sukliudyti patekti į Renginį, tokiu atveju Klubas neatlygina jokių Pirkėjo patirtų nuostolių. Vienas Bilietas galioja vienam Pirkėjui ir tik į nurodytą Renginį. 

Pažymime, kad Bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą, į Renginį patenka pirmas prie įėjimo į Renginį nuskenuotas Bilietas. (Vaikui iki 8 metų bilieto nereikia)

The event organiser takes responsibility for the quality of the event. The organiser will make a decision regarding the refund if the event does not take place or is postponed. For more detailed information on circumstances and refunds, please refer to the Event-Related Circumstances

Event location