Region: Lithuania
Language: English
Change

Thomo Manno festivalis. GOLDBERGO VARIACIJOS

liepos 10 | sekmadienis 20.00 Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

K O N C E R T A S | Goldbergo variacijos 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Goldbergo variacijos, bwV 988

Atlieka:
Violeta Tamašauskaitė-Coutaz (fortepijonas),
Balys Vaitkus (klavesinas)

Koncertą veda muzikologė Rima Povilionienė

 

v-coutaz.jpeg?c4c29ee12710fb722a4f23f233ee88d7

Event location