Valsts: Starptautisks
Valoda: Latviešu
Mainīt

Ūlos upės vandens maršruto bilietas 2024 m.

VANDENS TURIZMO ORGANIZAVIMO ŪLOS UPE TVARKA

1. Bendroji tvarka

1.1  Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik bemotorinėmis irklinėmis valtimis, baidarėmis ir kanojomis nuo gegužės 1d. iki rugsėjo 30 d.
1.2  Plaukti vandens turizmo priemonėmis Ūlos upe Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje galima tik turint Ūlos upės vandens maršruto bilietą.
1.3 Ūlos upės vandens maršruto bilieto, reikalingo plaukioti baidarėmis Ūlos upe, kaina šeštadienį 10 €, kitomis savaitės dienomis 6 € vienam asmeniui. Į šią kainą įskaičiuota Dzūkijos nacionaliniame parke esančių Pauosupės, Mančiagirės, Trakiškių, Mardasavo ir Puvočių stovyklaviečių rekreacinės įrangos nuomos paslauga. Vaikams iki 6 metų ir negalią turintiems asmenims – nemokamai.
1.4  Surinktos lėšos už Ūlos upės vandens maršruto bilietus yra skiriamos ir naudojamos Ūlos vandens turizmo maršruto ir stovyklaviečių priežiūrai bei rekreacinės įrangos atnaujinimui, buitinių šiukšlių išvežimui, turizmo poveikio Ūlos kraštovaizdžio draustinio tyrimams, informacinių lankstinukų gamybai.

2. Ūlos upės vandens maršruto bilietų išdavimo tvarka

2.1  Ūlos upės vandens maršruto bilietus plaukioti Ūlos upe vandens turizmo priemonėmis išduoda Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija per Paysera platformą.
2.2  Turistiniam sezonui per dieną išduodami ne daugiau kaip 200 Ūlos upės vandens maršruto bilietų (100 vandens turizmo priemonių).

3. Gamtosauginiai reikalavimai

3.1  Kurti laužus, statyti palapines galima tik tam skirtose vietose – Pauosupės, Mančiagirės, Trakiškių, Mardasavo ir Puvočių stovyklavietėse.
3.2  Draudžiama ardyti upės šlaitus, teršti aplinką, žaloti augmeniją ir gyvūniją.
3.3  Už šių taisyklių pažeidimus, sąmoningą gamtos žalojimą, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus taikomos administracinės nuobaudos.

 

Primename, kad pasikeitus Jūsų planams, BILIETAI NEKEIČIAMI IR PINIGAI UŽ JUOS NEGRĄŽINAMI (bilietai gali būti grąžinti tik tuomet, jeigu negalite plaukti baidarėmis (naudotis paslauga) dėl Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kaltės). 

 

REKOMENDUJAME TURĖTI SPAUSDINTĄ BILIETĄ

Pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma kvalitāti. Organizators pieņems lēmumu par naudas atmaksu, ja pasākums nenotiks vai tiks pārcelts. Plašākai informācijai par apstākļiem un naudas atmaksu, lūdzu, skatiet sadaļu "Ar Pasākumu saistīti apstākļi".

Pasākuma norises vieta