Rejon: Międzynarodowe
Język: Polski
Zmień

Cookie Run: Kingdom Codes - Get Free Rewards!

Did you know that you can get free rewards in Cookie Run: Kingdom just by using codes? That's right - all you need to do is enter a code and you'll receive a reward, which could be anything from a few extra coins to some rare items. In this blog post, we'll show you how to use codes and list some of the best ones that are currently available. 

How to Use Codes

Using codes in Cookie Run: Kingdom is a pretty straightforward process. Just open the game and tap on the "Settings" icon in the top-right corner of the screen. From there, select the "Codes" option and enter your code in the box that appears. Once you've done that, just hit "Submit" and you'll receive your reward. It's as easy as that!

Now that you know how to use codes, let's take a look at some of the best ones that are currently available:

Codes for Cookie Run: Kingdom

Below, we've listed some of the best codes for Cookie Run: Kingdom that are currently available. These codes will only work for a limited time, so be sure to use them before they expire!

- "SWEETREWARDS": This code will give you 10 gold bars, 5 legendary tickets, and 1 stamp card.

- "KINGDOMCOMES": This code will give you 5 gold bars, 3 legendary tickets, and 1 stamp card.

- "NIMBLERUNNER": This code will give you 3 gold bars, 2 legendary tickets, and 1 stamp card.

Get more codes here: https://uptomods.com/blog/cookie-run-kingdom-codes/

Conclusion  

We hope this blog post has helped you learn how to use codes in Cookie Run: Kingdom and get some free rewards! Remember, these codes will only work for a limited time so be sure to use them before they expire. Thanks for reading!

Organizator bierze odpowiedzialność za jakość wydarzenia. Organizator podejmie decyzję o zwrocie pieniędzy, jeśli wydarzenie nie odbędzie się lub zostanie przełożone. Szczegółowe informacje na temat okoliczności i zwrotów kosztów znajdziesz w dokumencieOkoliczności Związane z Wydarzeniami

Lokalizacja wydarzenia