Rejon: Międzynarodowe
Język: Polski
Zmień

Polityka prywatności

Obowiązuje od: 30.03.2023

Platforma Paysera Tickets

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Paysera LT”, NIP 300060819, adres: Pilaitės pr. 16, Wilno (dalej – Paysera), jej oddziały i przedstawicielstwa, spółki grupy Paysera, zgodnie z krajem zamieszkania danej osoby (klienta), także inne osoby prawne, zaangażowane przez „Paysera LT”, ZSA w świadczenie usług i uprawnione do działać w imieniu „Paysera LT”, ZSA. Dane kontaktowe Paysera są opublikowane na www.paysera.com . Dane kontaktowe upoważnionego przez Paysera inspektora ochrony danych: dpo@paysera.com .
2. Paysera zarządza platformą sprzedaży biletów na wydarzenia „Paysera Tickets”, dostępną pod adresem tickets.paysera.com (dalej – platforma Paysera Tickets).
3. Usługi świadczone przez platformę Paysera Tickets obejmują tworzenie wydarzeń przez Organizatorów i rejestrację na imprezy oraz udzielanie informacji o imprezach, sprzedaż biletów na imprezy, zakup biletów przez Kupujących oraz rejestrację na platformie Paysera Tickets, czytanie (korzystanie z) opublikowanych informacji, dostarczanie i otrzymywanie wszelkich informacji i danych dowolnego rodzaju oraz wszystkie inne usługi, które Paysera świadczy lub może świadczyć w przyszłości za pośrednictwem platformy Paysera Tickets (dalej – Usługi).

Cele Polityki Prywatności

4. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej – Polityka Prywatności) jest dokumentem, który określa główne zasady gromadzenia, zarządzania i przechowywania danych osobowych i innych ważnych informacji, zakres, cele i inne ważne aspekty danych osobowych dla osób które korzystają z platformy Paysera Tickets.
5. Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób (fizycznych i prawnych), które korzystają z platformy Paysera Tickets lub odwiedzają stronę internetową Paysera Tickets.
6. Paysera szanuje prawo do prywatności i podejmuje wszelkie uzasadnione możliwe starania, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i innych informacji przetwarzanych na platformie Paysera Tickets. Aby chronić te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, kopiowaniem lub ujawnieniem, Paysera stosuje różne administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa.
7. Wszystkie dane osobowe zebrane przez Paysera są przetwarzane zgodnie z ustawą Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi aktami prawnymi.

Zgodność z Polityką Prywatności

8. Odwiedzając stronę internetową ( tickets.paysera.com ) lub Usługi w niej zawarte, osoba przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że zapoznała się z Polityką Prywatności, rozumie ją i wyraża zgodę. Paysera zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności według własnego uznania poprzez opublikowanie najnowszej wersji Polityki prywatności na stronie internetowej Paysera Tickets, która obowiązuje od momentu jej opublikowania na stronie. Osoba korzystająca z serwisu lub Usług w nim zawartych musi upewnić się, że zapoznała się z najnowszą wersją Polityki Prywatności, która obowiązuje podczas odwiedzania serwisu. Jeśli dana osoba nie zgadza się z Polityką prywatności i warunkami w niej określonymi, nie ma prawa korzystać z platformy Paysera Tickets i Usług świadczonych za jej pośrednictwem.
9. Akceptując Politykę prywatności, osoba daje Paysera prawo do przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z procedurą określoną w Polityce prywatności.
10. Paysera zwraca uwagę, że platforma Paysera Tickets zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, firm lub organizacji (np. organizatorów wydarzeń), a dane osobowe podane przy zakupie biletu lub rejestracji na określone wydarzenie są przekazywane organizatorowi wydarzenia. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, metody przetwarzania danych osobowych i zapewnienie prywatności osobistej na stronach internetowych organizatorów wydarzeń (lub innych osób trzecich), nawet jeśli dana osoba wchodzi na strony internetowe osób trzecich za pośrednictwem linków podanych w niniejszej stronie internetowej; w związku z tym przed podaniem informacji o sobie osoba ta powinna zapoznać się z regulaminem, warunkami prywatności oraz innymi dokumentami odpowiedniego serwisu i jego administratora, związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe zbierane na platformie Paysera Tickets

11. Politykę Prywatności stosuje się do wszelkich informacji, które mogą zostać zebrane od osób podczas korzystania z Usług i które stanowią dane osobowe, tj. informacje, które mogą być bezpośrednio związane z osobą lub służyć do jej identyfikacji. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do informacji niebędących danymi osobowymi.
12. Niektóre dane na platformie Paysera Tickets, które Paysera otrzymuje bezpośrednio od osoby, mogą być uważane za dane osobowe; w związku z tym Paysera przetwarza takie dane zgodnie z wymaganiami ustaw i innych aktów prawnych Republiki Litewskiej oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
13. Zakres danych gromadzonych na platformie Paysera Tickets zależy od usług, z których dana osoba korzysta lub zamierza korzystać.
14. Osoba może wejść na stronę internetową platformy Paysera Tickets i zapoznać się z podanymi na niej informacjami bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie.
15. Organizator imprezy: Dane osobowe Organizatorów, którzy podpisali Ogólną umowę o świadczenie usług płatniczych Paysera, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ogólną umową o świadczenie usług płatniczych i Załącznikiem do Polityki prywatności .

Kupujący bilety

16. Jeśli osoba, która nie jest zarejestrowana na platformie Paysera Tickets, chce kupić bilet na wydarzenie opublikowane na stronie Paysera Tickets, Paysera zawsze żąda i przetwarza osobisty adres e-mail, na który później zostaną wysłane zakupione bilety elektroniczne.
17. W przypadku zakupu biletu, podany przez osobę adres e-mail jest każdorazowo przekazywany organizatorowi imprezy, na którą zakupiony jest bilet. Potwierdzając zamówienie biletu na wydarzenie, osoba ta potwierdza również zgodę na przekazanie podanych przez siebie danych osobowych (danych osobowych) organizatorowi imprezy.
18. Platforma Paysera Tickets zapewnia organizatorowi wydarzenia możliwość tworzenia pól dodatkowych informacji o nabywcach biletów (uczestnikach wydarzenia) na określone wydarzenie. Te dane osobowe kupujących są przetwarzane przez organizatora imprezy jako administratora danych osobowych, podczas gdy Paysera przetwarza (przechowuje) te dane jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie administratora danych (organizatora imprezy), na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych .
19. Organizator imprezy ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem przetwarzania zebranych danych osobowych kupujących. Organizator imprezy musi zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych kupujących odbywało się w prawnie uzasadnionych celach i na uzasadnionych podstawach, gdy jest to wymagane, w celu uzyskania odpowiedniej zgody kupującego na przetwarzanie danych osobowych oraz odpowiedniego zawiadomienia o przetwarzaniu danych osobowych lub zawierane umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
20. Organizatorom imprez zaleca się ograniczenie zbierania danych do tych, które są niezbędne dla realizacji konkretnej imprezy i zbieranie ich wyłącznie na potrzeby imprezy i usług świadczonych w jej trakcie.
21. W przypadku zamiaru wykorzystania przez organizatora imprezy zebranych danych do celów marketingowych, organizator imprezy poinformuje o tym osoby przed zebraniem tych danych i uzyska ich zgodę.
22. Dane osobowe kupującego, przekazane organizatorowi wydarzenia podczas rejestracji na konkretne wydarzenie, są również chronione przez Paysera zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
23. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych osobowych, ich prawidłowość i kompletność.
24. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez organizatorów wydarzeń metody zapewnienia zgodności z Polityką prywatności; w związku z tym przed podaniem informacji o sobie zaleca się zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych przez odpowiedniego organizatora wydarzenia.

Cele przetwarzania danych

26. Celem przetwarzania danych, które osoba podaje przy zakupie biletu na platformie Paysera Tickets, jest zakup biletu za pośrednictwem platformy Paysera Tickets. Ponadto Paysera może gromadzić dane osobowe w innych celach określonych w Polityce prywatności.

Rejestracja na platformie Paysera Tickets

27.1. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane w celu rejestracji konta na platformie biletowej Paysera oraz przeglądania wydarzeń, planów miejsc lub historii zakupów.
27.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikatory rejestracji na platformach zewnętrznych (np. Facebook, Google, Paysera itp.), kraj, język.
27.3. Okres przechowywania danych: 10 (dziesięć) lat od zakończenia rejestracji.
27.4. Dostawcy danych: bezpośrednio osoba, której dane dotyczą.
27.5. Odbiorcy danych: dane w tym celu nie są udostępniane innym osobom.

Aby wspierać i zarządzać relacjami z użytkownikami platformy

28.1. Jeżeli dana osoba dobrowolnie przekazała Paysera swoje dane osobowe w określonym celu, Paysera może wykorzystać te dane osobowe w tym konkretnym celu, np. zapisuje i wykorzystuje podane przez osobę dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania tej osoby, rozwiązania problemu oraz udzielenia odpowiedzi na wskazany adres e-mail lub inne wskazane dane kontaktowe.
28.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
28.3. Okres przechowywania danych: 10 (dziesięć) lat od daty podania danych osobowych.
28.4. Dostawcy danych: bezpośrednio osoba, której dane dotyczą.
28,5. Odbiorcy danych: dane w tym celu nie są udostępniane innym osobom.

Informowanie o usługach

29.1. Dane osobowe w tym celu są przetwarzane w celu poinformowania Organizatora o usługach świadczonych przez Paysera Tickets, ich cenach, specyfice i innych wiadomościach związanych ze świadczonymi usługami Paysera Tickets.
29.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, kraj i język.
29.3. Osoba, której dane dotyczą, potwierdza, że jest świadoma, że takie wiadomości są niezbędne do działania platformy Paysera Tickets i nie są uważane za wiadomości marketingu bezpośredniego.
29.4. Okres przechowywania danych: 10 (dziesięć) lat od zakończenia rejestracji.
29.5. Dostawcy danych: bezpośrednio osoba, której dane dotyczą.
29.6. Odbiorcy danych: dane w tym celu nie są udostępniane innym osobom.

Wykorzystanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

30.1. Dane osobowe są przetwarzane w tym celu w celu przedstawienia Kupującym ofert dotyczących usług świadczonych przez Paysera Tickets oraz poznania opinii Kupujących na temat wyżej wymienionych usług.
30.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, kraj i język.
30.3. Paysera może również wykonywać profilowanie do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie może odbywać się za pomocą Piwik, Google, Facebook i innych narzędzi analitycznych.
30.4. W tym celu Paysera wysyła newslettery i wiadomości marketingu bezpośredniego po uzyskaniu zgody osoby. Paysera może korzystać z dostawcy usług newslettera, upewniając się, że ten dostawca spełnia wymogi ochrony danych osobowych określone w Umowie współadministratora. Osoba może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów lub wiadomości marketingu bezpośredniego, klikając link Wycofaj swoją zgodę znajdujący się w każdej wiadomości marketingu bezpośredniego, a także informując Paysera w dowolnym momencie o odmowie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną na adres support@paysera.com.
30,5. Terminy przechowywania danych: do momentu oświadczenia osoby o odmowie przetwarzania danych w tym celu lub dla kupujących zarejestrowanych na platformie Paysera Tickets przez 10 (dziesięć) lat od zakończenia rejestracji, dla kupujących, którzy nie są zarejestrowani na platformie Paysera Tickets przez 10 (dziesięć) lat od daty zakupu biletu na wydarzenie lub podania danych osobowych.
30.6. Dostawcy danych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
30,7. Odbiorcy danych: dane w tym celu mogą być przekazywane za pośrednictwem platform wyszukiwarek i portali społecznościowych (na stronach tych platform zapewniona jest możliwość odmowy przetwarzania danych) oraz dostawców usług newslettera.

Analiza statystyczna

31. Dane osobowe zbierane w ww. celach mogą być przetwarzane w celu analiz statystycznych. W tym celu dane osobowe będą przetwarzane w taki sposób, aby poprzez objęcie ich analizą statystyczną nie była możliwa identyfikacja osób, których dane dotyczą. Zbieranie danych osobowych w celu analizy statystycznej odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie, doskonaleniu i rozwijaniu prowadzonej działalności. Osoba ma prawo w każdej chwili i w dowolnej formie nie wyrazić zgody i sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w takim celu, informując o tym Paysera. Paysera może jednak nadal przetwarzać dane w celach statystycznych, jeśli wykaże, że dane są przetwarzane z ważnych uzasadnionych powodów, wykraczających poza interesy prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Poprawa jakości usług

31. Dane zebrane dla wszystkich powyższych celów mogą być wykorzystane do poprawy narzędzi technicznych i organizacyjnych, infrastruktury IT, dostosowania usług do używanych urządzeń, rozwoju nowych usług Paysera, a także zwiększenia satysfakcji z istniejących usług.

Zapobieganie nadużywaniu usług i właściwe ich świadczenie

33. Dane zbierane we wszystkich powyższych celach mogą być wykorzystywane w celu uniemożliwienia dostępu i wykorzystania osobom nieupoważnionym, tj. w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa informacji.
34. Paysera poinformuje użytkowników platformy Paysera Tickets lub, jeśli w określonych przypadkach zajdzie potrzeba wykorzystania danych osobowych do celów innych niż wyraźnie określone w niniejszej Polityce prywatności. Takie powiadomienie jest zawsze realizowane przed zebraniem danych osobowych.

Dobrowolny charakter, dokładność i kompletność dostarczanych danych

35. Wszystkie informacje, które dana osoba przekazuje Paysera, są przekazywane zgodnie z zasadami dobrowolności, dokładności i kompletności informacji. Kupując bilet na platformie Paysera Tickets i podając dane osobowe, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w trybie i w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz przekazanie organizatorowi imprezy zgodnie z punktem 18 Polityki prywatności.
36. Paysera nie weryfikuje podanych danych osobowych. Uznaje się, że podane przez osobę informacje są kompletne i dokładne, a osoba udzielająca informacji ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność podanych informacji.

Ujawnienie danych

37. Wszystkie powyższe informacje, które zawierają dane osobowe, nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody tej osoby, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne do celów świadczenia Usług.
38. Paysera może ujawnić podane przez osobę dane osobowe lub informacje, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo lub właściwe władze. Paysera może również ujawniać dane osobowe lub informacje tylko wtedy, gdy nie jest to zabronione przez prawo i tylko wtedy, gdy w konkretnym przypadku jest to obiektywnie uzasadnione. Paysera zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:
38.1. gdy osoba wyraża zgodę na ujawnienie danych osobowych;
38.2. w przypadku świadczenia Usług – konkretnemu organizatorowi wydarzenia, na które osoba ta nabyła bilet, po poinformowaniu tej osoby (zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a także w umowach z organizatorami imprez);
38.3. organom ścigania w trybie przewidzianym przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej;
38.4. jeśli jest to konieczne do zapobiegania działalności przestępczej lub prowadzenia dochodzeń w jej sprawie;
38.5. w innych przypadkach określonych w przepisach.
39. W razie potrzeby Paysera zastrzega sobie prawo do zatrudniania według własnego uznania innych osób do wykonywania określonych funkcji w imieniu Paysera. Aby takie osoby mogły wykonywać przypisane im funkcje, mogą uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych. Jednak w takich przypadkach Paysera zapewni, że wymienione osoby nie będą mogły wykorzystywać tych informacji do żadnych innych celów i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych im funkcji.

Poznanie danych osobowych przechowywanych przez Paysera, korekta nieścisłości, odmowa przetwarzania danych i inne prawa

40. Podmiot danych osobowych ma prawo dowiedzieć się o swoich danych osobowych gromadzonych i przechowywanych za pośrednictwem platformy Paysera Tickets oraz o sposobie ich przetwarzania, a także poprosić o udostępnienie mu takich danych. Raz w roku kalendarzowym udostępnienie danych może być nieodpłatne, jednak w innych przypadkach udostępnienie danych może być odpłatne w wysokości nieprzekraczającej kosztu udostępnienia danych.
41. Podmiot danych osobowych ma prawo zażądać od Paysera nieodpłatnego sprostowania wszelkich nieścisłości w swoich danych osobowych.
42. Podmiot danych osobowych ma prawo do zaprzestania przetwarzania danych (usunięcia danych) w przypadku, gdy dane osobowe były przetwarzane za zgodą osoby, gdy osoba ta cofnie zgodę lub gdy dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celu, w jakim zostały zebrane, lub jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte na mocy zobowiązań prawnych. Pisemny wniosek dotyczący odmowy przetwarzania danych należy złożyć do Paysera osobiście, pocztą elektroniczną lub innym elektronicznym środkiem komunikacji. Jeżeli odmowa jest prawnie uzasadniona, Paysera po rozpatrzeniu wniosku zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Należy wziąć pod uwagę, że prawo do natychmiastowego usunięcia danych osobowych może być ograniczone lub niewykonalne ze względu na prawny obowiązek Paysera do przechowywania danych osobowych klientów.
43. Podmiot danych osobowych ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy podmiot danych osobowych kwestionuje prawidłowość tych danych na okres, w którym podmiot przetwarzający dane może zweryfikować prawidłowość danych; gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy podmiot przetwarzający dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania danych, ale są one potrzebne podmiotowi danych osobowych do stwierdzenia, wykonania lub ochrony wymogów prawnych. Podmiot przetwarzający poinformuje podmiot danych osobowych, którego przetwarzanie danych zostało ograniczone, przed usunięciem ograniczenia przetwarzania danych.
44. Podmiot danych osobowych ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych do organu nadzorczego, jeżeli Klient uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem jego praw i interesów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa; w celu zwrócenia się do podmiotu przetwarzającego dane osobowe i inspektora ochrony danych w sprawie realizacji ich praw; inne uprawnienia wynikające z aktów prawnych.
45. Żądanie dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Paysera, ich poprawienia lub odmowy ich przetwarzania należy wysłać na adres e-mail ticket@paysera.com. We wniosku osoba powinna wyraźnie wskazać swoje imię, nazwisko i adres e-mail.
46. W celu poprawienia lub usunięcia danych, które zostały przekazane organizatorowi imprezy, osoba ta powinna kontaktować się bezpośrednio z organizatorem imprezy.

Pliki cookie i frekwencja

47. Paysera może używać plików cookie na platformie Paysera Tickets. Pliki cookie to małe pliki wysyłane do przeglądarki internetowej danej osoby i przechowywane na jej osobistym dysku twardym. Pliki cookie są przesyłane do komputera po raz pierwszy podczas odwiedzania tej witryny. W dalszej części pliki cookies wykorzystywane są do identyfikacji komputera i ułatwienia dostępu do stron internetowych i informacji w nich zawartych. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale dana osoba może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć pliki cookie i usunąć już istniejące pliki cookie. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność stron internetowych.
48. Stosowane przez Paysera niezbędne pliki cookie są zawsze przechowywane na urządzeniu użytkownika i służą do poprawy identyfikacji, funkcjonalności i korzystania ze strony internetowej oraz ułatwienia dostępu do strony.
49. Inne niepotrzebne pliki cookie służą do poprawy doświadczenia użytkownika w korzystaniu ze strony internetowej i platformy Paysera Tickets oraz poprawy jakości świadczonych usług. Te pliki cookie są używane tylko po uzyskaniu zgody osoby.
50. Wszystkie informacje o plikach cookies używanych w serwisie, ich celu, ważności i wykorzystywanych danych znajdują się tutaj.

Postanowienia końcowe

51. Paysera zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Spółki – tickets.paysera.com . W związku z tym zaleca się, aby osoby odwiedzające stronę internetową i korzystające z Usług zawsze zapoznawały się z najnowszą wersją Polityki Prywatności, która obowiązuje w momencie wejścia na stronę i korzystania z Usług.
52. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności podlegają prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie spory dotyczące postanowień niniejszej Polityki Prywatności będą rozstrzygane w drodze negocjacji, aw przypadku braku porozumienia – przed sądami Republiki Litewskiej.

Polityka prywatności (Wersja nieaktualna, ważna do: 30.03.2023)