Rejon: Międzynarodowe
Język: Polski
Zmień

Kalbos dalių vartomos kortelės / Flipcards for Lithuanian language grammar

-----EN-----

Get and in your hands you will have Flip Cards that will make learning the Lithuanian language more convenient:

  • You can flip and read words in various forms
  • You can listen and repeat with audio files
  • You can memorize word spelling and their endings
  • You can learn to read nouns, adjectives, numerals, pronouns, and verbs

These Flip Cards are created using an active learning methodology. The word and its parts are presented graphically and visually. They are classified by grammatical categories, assigned colors, and  audio files recorded by a Lithuanian native help you hear and pronounce correctly.

The Flip Cards can be purchased by language components separately or as a complete set.

You can open the digital Flip Cards with a QR code wherever you are.

Physical Flip Cards are made of sturdy cardboard and/or laminated. They are visually pleasing and easy to flip.

After payment, you will receive a message from us about the delivery. Delivery costs are included in the price."

-----LT------

Įsigykite ir turėsite rankose vartykles, su kuriomis mokysitės lietuvių kalbos patogiau:

  • vartysite ir kaitysite žodžius įvairiomis formomis
  • klausysite ir kartosite su audio failais
  • įsiminsite žodžių rašybą ir jų galūnes
  • mokėsite kaityti daiktavardžius, būdvardžius, skaitvardžius, įvardžius ir veiksmažodžius.

Kuriant vartykles pritaikyta aktyvaus mokymosi metodika. Žodis ir jo dalys matomos grafiškai ir vizualiai. Klasifikuojama pagal gramatines kategorijas, priskiriama spalva, o audio failai padeda išgirsti ir taisyklingai tarti.

Vartyklės įsigyjamos pagal kalbos dalis atskirai arba visas komplektas. 

Skaitmeninę  vartyklę atsiversite su QR kodu kad ir kur bebūtumėte.

Fizinės vartyklės yra kieto kartono ir / ar laminuotos.  Malonios akiai ir patogios vartyti. 

Apmokėjus užsakymą, sulauksite iš mūsų pranešimo apie pristatymą. Į kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos. 

Organizator bierze odpowiedzialność za jakość wydarzenia. Organizator podejmie decyzję o zwrocie pieniędzy, jeśli wydarzenie nie odbędzie się lub zostanie przełożone. Szczegółowe informacje na temat okoliczności i zwrotów kosztów znajdziesz w dokumencieOkoliczności Związane z Wydarzeniami