Регион: Международно
Език: български
Промяна

Aplink Dusią

Totalinės gamtos diena su šventvietėmis, dailiomis paežerės kalvomis,  jotvingių piliakalniais, gamtos paminklais, apžvalgos bokštais ir žinoma ežeru.

Pietvakarinėje Dusios pakrantėje, tarp Sutrės ir Staigūnų kaimų, ant kalvos šviečia naujai atstatyta Kryžių šventovė. Kryžiuose, kaip ir anksčiau, švenčiami Sekminių, Petrinių ir Oktovos atlaidai, sutraukiantys tūkstančius maldininkų. Senoji Kryžių koplyčia stovėjo arčiau ežero, apsupta ošiančių medžių. Dabar toje vietoje išlikę tik pamatai ir atminimo kryžiai. šalia stovi šulinys, kuriame, kaip manoma, trykšta stebuklingų galių turintis vanduo. ši vietovė minima nuo 1702 metų, kai Lietuvos kariuomenė kovojo su švedais.

Prelomciškės piliakalnis - vienas didžiausių ir įspūdingiausių Metelių RP esančių piliakalnių stūkso vakariniame Dusios krante. Iki 12 metrų aukščio statūs piliakalnio šlaitai viršuje baigiasi didele aikštele. Piliakalnio papėdėje buvo didelė jotvingių gyvenvietė, o ant piliakalnio stovėjusi gerai įtvirtinta medinė pilis. Nuo Prelomciškės piliakalnio atsiveria įspūdinga panorama į Dusios ežerą. 

Pietinėje Metelių kaimo dalyje virš apylinkės stiebiasi 15 metrų aukščio Metelių apžvalgos bokštas. Nuo jo apžvelgsime vertingiausius Metelių kraštovaizdžio draustinio objektus – Metelio ežerą, paukščiams karalystę - šlapią Kimsinės pievą, Metelių kaimą, kitoje Metelių  ežero pusėje stūksantį Papėčių piliakalnį. 

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)