Регион: Международно
Език: български
Промяна

Събитие “Фертилност, репродуктивно здраве и превенция при младите хора”

Как да не закъснееш за партито? „Фертилност, репродуктивно здраве и превенция при младите хора“

За да повишим повече осведомеността относно тази тематика, ще посветим първото събитие по проект бебе.бг  - панелна дискусия на тема :

Фертилност, репродуктивно здраве и превенция при младите хора“ 

между изтъкнати национални специалисти в областта на репродуктивната медицина, псхологията, социологията, ендокринологията, урология и токсикология и модерирана от ...... , като ще включва интерактивни сесии с въпроси и отговори. Тя е част от поредица от събития по темата, организирано съвместно с Ротари България, Център за Балкански перспективи, със съдейтвието на болница Надежда, Института по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването, и подкрепата на Next Basket, Mercatus.

 

Събитието ще се проведе на 08.06.2023г. от 10 ч. в гр. София, сградата на КНСБ (конгресен център Глобус), пл. Македония 1, ет. 2., зала с капацитет 120 човека.

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)