Регион: Международно
Език: български
Промяна

Šešios svarbiausios biomimetinės odontologijos pamokos pagal Dr. David S. Alleman.

Teoriniai ir praktiniai kursai

Pritaikykite biomimetinės odontologijos žinias, paremtas dr. David Alleman svarbiausiomis šešiomis pamokomis, kurias įsisavinti galite teorinių ir praktinių kursų metu su dr. David Alleman, Dr. Davey Alleman ir Giedre Ūze. Kursų dalyviai įgis naujų žinių ir išmoks svarbiausias šešias biomimetinės odontologijos pamokas dirbant kartu su biomimetinės odontologijos meistrais. Mokydamiesi šios biomimetinės darbo eigos, gydytojai taip pat supras, kaip yra pritaikomas mokslas siekiant pailginti restauracijų ilgaamžiškumą, išsaugant ilgalaikę dantų sveikatą; kaip gydyti nekokybiškų restauracijų sukeltas priežastis ir simptomus, įskaitant ėduonį, įtrūkimus ir okliuziją; kaip išsaugoti dantų gyvybingą sumažinant pergydymų skaičių, antrinį ėduonį ir pulpos atvėrimą; ir kaip atkurti, kad dantis atrodytų ir veiktų kaip natūralus dantis.

2023.06.08-10

Kursų vieta: Kauno Dokas, Teslos salė, Jonavos g. 7, Kaunas

Kursų kalba: anglų.

Kursų trukmė:

 • 2 dienos - 20 ak. val.;
 • 3 dienos - 30 ak. val.

Kaina:

Ankstyvoji registracija iki 2023 03 15:

 • Pirma-antra dienos 1400 Eur
 • Trečia diena 600 Eur

Nuo 2023 03 15 iki 2023 06 07:

 • Pirma-antra dienos 1829 Eur
 • Trečia diena 800 Eur

Kursai bus suderinti pagal SAM reikalavimus ir užregistruoti METAS sistemoje.

PROGRAMA

1 PAMOKA: ėduonies diagnostika ir gydymas – dalinis ėduonies pašalinimas, periferinės sandarumo zonos koncepcija.

2 PAMOKA: įtrūkimų ir struktūrinių pažeidimų diagnostika ir gydymas – įtrūkimų pašalinimas ir struktūrinė analizė.

3 PAMOKA: Maksimalus sukibimas su visais danties audiniais – auksinio standarto adhezija, adhezijos hierarchijos įveikimas, atsiejimo su laiku koncepcija.

Po kiekvienos dienos teorijos, žinios bus pritaikomos praktinių užsiemimų metu.

2 DIENA

4 PAMOKA: streso mažinimas – gilaus subgingivalinio defekto krašto atstatymo procedura, Ribbond pluošto taikymas, „delibitai”, biobazė.

5 PAMOKA: emalio atstatymas – netiesioginiai, tiesioginiai ir pusiau tiesioginiai atkūrimo metodai, medžiagos pasirinkimas, sukibimas su emaliu.

6 PAMOKA: Vertikalioji okliuzija streso mažinimui.

Po kiekvienos dienos teorijos, žinios bus pritaikomos praktinių užsiemimų metu.

3 DIENA

PAPILDOMA 7 PAMOKA: Endo-Resto diena. Struktūrinė analizė ir restauracijos skirtos endodontiškai gydytiems dantims - Ribbond pluošto kaištis, Bioblokas, trumpais pluoštais sustiprinti kompozitai.

Po kiekvienos dienos teorijos, žinios bus pritaikomos praktinių užsiemimų metu.

Dėmesio, trečiosios dienos kursuose gali dalyvauti tik tie, kurie dalyvavo pirmose dviejose dienose.

LEKTORIAI

Dr. David S. Alleman

David S. Alleman, DDS turi didesnę nei 40 metų patirtį odontologijos srityje. Jis praleido daugiau nei vienuolika metų kuriant neinvazyvias gydymo metodikas, kurių dėka galima tausoti dantis.

Dr. Alleman savo kolekcijoje turi daugiau nei 1400 mokslinių straipsnių, kuriais vadovaujasi mokant gyd. odontologus biomimetinės odontologijos.

Tai yra šešių pamokų požiūris į biomimetinę atkuriamąją odontologiją.

Dr. Alleman biomimetinį gydymą taiko savo praktikoje daugiau nei 20 metų.

Dr. Davey Alleman

Davey Alleman yra bendrosios praktikos gyd. odontologas, kuris praktikuoja biomimetinę odontologiją kartu su savo tėčiu Dr. David S. Alleman, Provo mieste, Jutoje. Odontologijos mokslus baigė 2015 metais Roseman Sveikatos Mokslų Universitete ir praktikavo odontologiją JAV armijoje Seoul, Korėjoje ir Pietų Arizojoje.

Dr. Davey Alleman yra biomimetinės odontologijos mastership mentorius ir jo tikslas yra pagerinti odontologijos rezultatus taikant minimaliai invazyvią biomimetinę odontologiją.

Jo moksliniai straipsniai buvo paskelbti „Journal of Operative Dentistry“ ir „Inside Dentistry“ žurnale.

Giedrė Ūzė

Gyd. odontologė Giedrė Ūzė studijuoja biomimetinės odontologijos mastership, Alleman centre, Jutoje. Taip pat studijuoja trijų metų trukmės ortopedinės odontologijos rezidentūrą, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitete.

 

 

THE SIX LESSONS APPROACH TO BIOMIMETIC DENTISTRY WITH Dr. David S. Alleman.

 

THEORETICAL & HANDS-ON Course

 

Apply the science behind Dr. David Alleman’s Six Lessons Approach to Biomimetic Dentistry in person with a hands-on course led by Drs. David Alleman, Davey Alleman and Giedre Ūze. Doctors will gain new insights and techniques by working alongside masters of biomimetic dentistry as they learn how to implement each step of the Six Lessons Approach. While learning this biomimetic workflow, doctors will also see how the science is applied to increase the life-span of their restorations, preserving the long-term health of the tooth; treat causes of restoration failures and symptoms, including caries, cracks and occlusion; protect tooth vitality by eliminating retreatments, recurring decay and pulp exposure; and restore a tooth to look and function like a natural tooth.

 

2023.06.08-10

Course location: Kauno Dokas, Tesla conference room, Jonavos street. 7, Kaunas, Lithuania

Language of the course: English

Course duration:

 • 2 days - 20 academic hours;
 • 3 days - 30 academic hours.

Price:

Early bird registration until 2023 03 15:

 • First-second days 1400 Eur
 • Third day 600 Eur

until 2023 06 07:

 • First-second days 1829 Eur
 • Third day 800 Eur

Attention, only those who participated in the first two days can participate in the third day's course.

 

PROGRAMME

DAY 1

Lesson 1: The diagnosis and treatment of caries - Partial Caries Elimination,

Peripheral Seal Zone Concept

Lesson 2: Diagnosis and treatment of cracks and structural compromise - Crack

dissection and structural analysis

Lesson 3: Maximizing adhesion to all dental tissues - Gold Standard Adhesion,

Overcoming the Hierarchy of Bondability, Decoupling with Time concept

 

Hands-on practice of all the theoretical material of the day.

 

DAY 2

Lesson 4: Stress reduction - Deep Margin Elevation, Application of Ribbond, Delibits,

Biobase

Lesson 5: Substitution of Enamel - Indirect, Direct and Semi direct restorative

methods, Material selection, Adhesion to Enamel

Lesson 6: Verticalizing Occlusion for stress reduction.

 

Hands-on practice of all the theoretical material of the day.

 

DAY 3

Lesson 7: Endo-Resto day. Only for the students of the Six Lessons Approach Course.

Structural analysis and restoration of endodontically treated teeth - Ribbond post,

Bioblock, Short Fiber Reinforced Composites

 

Hands-on practice of all the theoretical material of the day.

 

LECTURERS AND INSTRUCTORS

 

Dr. David S. Alleman

David S. Alleman, DDS has over 40 years of experience as a dentist. He has spent over eleven years pioneering the development of noninvasive dental procedures which conserve teeth.

Dr. Alleman has condensed over 1,400 research articles into our educational program which teaches techniques and alternatives to full coverage crowns. This is the Six Lessons Approach to Biomimetic Restorative Dentistry.

Dr. Alleman has been using biomimetic procedures in his practice for more than 20 years.

 

Dr. Davey Alleman

Dr. Davey Alleman is a general dentist who currently practices biomimetic dentistry in Provo, Utah with his father Dr. David Alleman. He received his DMD from the Roseman University of Health Sciences in 2015 and has practiced dentistry for the US Army in Seoul Korea and Southern Arizona.

He is an instructor and mentor for the Biomimetic mastership and is passionate to improve dental outcomes through minimally invasive biomimetic dentistry.

He has been published in Journal of Operative Dentistry and Inside Dentistry.

 

Giedrė Ūzė

Dr. Giedrė Ūzė is currently studying Biomimetic mastership at Alleman Center. Also she’s a studying a three year full time Prosthodontics residency programme at Lithuanian University of Health Sciences

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)