Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Angelų takais M. K. Čiurlionio namuose

„Angelų takais“ (VR) M. K. Čiurlionio namuose

M. K. Čiurlionio namai Vilniuje kviečia pasivaikščioti „Angelų takais“. 

Režisierės Kristinos Buožytės filmas „Angelų takais“ yra virtualios realybės animacija, pristatanti tarpdisciplininio meno pirmtako ir vieno abstrakčiojo meno pionierių Europoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinį palikimą.

Skambant Čiurlionio ir Mindaugo Urbaičio muzikai, trimatėje erdvėje prasideda žiūrovo pažintis su šešiasdešimčia dailininko paveikslų – tiek rečiau matomų, tiek puikiai atpažįstamų. Menininko kūrybą ir jo kūrinių personažus jungiantis siužetas pristato Čiurlionio kurtą magišką pasaulį, jame gyvenančius veikėjus ir jų aplinką. Pradėjęs kelionę kaip žmogus, žiūrovas netrukus supras esantis kūrinio dalis: personažas, įgavęs sparnus, žvelgiantis į pasaulį iš viršaus. Ištirpusios pasaulio ribos, kojos, paskendusios miglos ir rūko patale, kažkur toliuose sužibančios švieselės ir visą matantis žvilgsnis įtaigiai perteikia šio itin įstabaus pasaulio subtilybes: žiūrovo kūnas tarsi ištirpsta ir tampa angelų gyvenimo dalimi. Tai – projektas, sužavėjęs ne vieną:

„Kaip kokybiškai ir pagarbiai kūrybinė komanda pažvelgė į M. K. Čiurlionio palikimą! Sutvertas pasaulis tiesiog spinduliuoja: ne vien tik Čiurlionio spalvomis, potėpiais, bet ir tam tikra čiurlioniška dvasia. „Angelų takai“ pranoko mano lūkesčius. Pasidariau jų gerbėjas ir džiaugiuosi...daugiau tokių angelų!“ – M. K. Čiurlionio namų vadovas, pianistas Rokas Zubovas.

Po patyrimų keliaujant „Angelų takais“ pažintį su Čiurlionio kūrybą kviečiama pratęsti apsilankant atnaujintame M. K. Čiurlionio memorialiniame kambaryje, kuriame jis 1907–1908 metais gyveno ir kūrė.

Trumpo metro 360 laipsnių virtualios realybės projektas-filmas „Angelų takais“ 2018 m. buvo pristatytas 75-ojo Venecijos kino festivalio „Biennale college cinema – Virtual reality“ konkursinėje programoje. 2019 m. Jungtinėje Karalystėje projektas pelnė apdovanojimą už meno ir technologijų laimėjimus „Lumen Prize for Art and Technology“.

 

Nuo kiekvieno įsigyto bilieto į VR filmą „Angelų takais“ 5 EUR skir​iami​ VšĮ „Mėlyna ir geltona“ („Blue/Yellow“) – nevyriausybinei organizacijai nuo 2014 metų, remiančiai Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir nuo karo nukentėjusius civilius kovoje su Rusijos agresija. Plačiau apie organizacijos veiklą interneto svetainėje www.blue-yellow.lt

Kartu mes stipresni!

 

Filmo trukmė: 20 min.

Čiurlionio namuose veikia dvi virtualios realybės stotelės. Vienu metu viena stotele gali naudotis vienas lankytojas.

Filmo režisierė: Kristina Buožytė

Kūrybinis prodiuseris: Vitalijus Žukas

Garso režisierius: Vytis Puronas

Instaliacijos garso takelio kūrėjai: Rokas Zubovas, Phil Von, Mübin Dünen, Giedrius Kriūnas

Filmą kūrė: OKTA, „Natrix Natrix“, „Asterman“, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Organizatoriai: M. K. Čiurlionio namai Vilniuje ir OKTA

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, „Telesoftas“ ir „Nebulos klasteris“

 

M. K. Čiurlionio namai

Savičiaus g. 11, Vilnius, Lietuva

www.mkcnamai.lt

 

DARBO LAIKAS:

Antradieniais – penktadieniais 11.00–17.00
Šeštadieniais 13.00–17.00
Pirmadieniais, sekmadieniais – NEDIRBA

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas - virtualios realybės filmas rodomas žiūrovams nuo 12m.

Atkreipkite dėmesį, kad renkantis bilietą(-us) ekrane pateikiami du identiški stulpeliai. Čiurlionio namuose veikia dvi virtualios realybės stotelės. Norėdami filmą žiūrėti dviese vienu metu, pasirinkite tą patį laiką iš abiejų stulpelių.
 

---

M. K. Čiurlionis House in Vilnius invites you to take a walk along the "Trails of Angels".

The "Trails of Angels" film by Kristina Buožytė, is a work of virtual reality animation presenting the creative legacy of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, a pathfinder of interdisciplinary art and one of the pioneers of abstract art in Europe.

To the sounds of music by Čiurlionis and Mindaugas Urbaitis, the three-dimensional space opens with the viewer's introduction to 60 of the artist's paintings – those rarely seen or perfectly recognisable. The storyline, connecting the artist's oeuvre and the characters of his artworks, presents the magical world created by Čiurlionis, the characters who inhabit it, and their environment. Starting the journey as a human being, the viewer will soon realise that he or she is part of the artwork, a character who has acquired wings and is looking down on the world from above. The dissolved boundaries of the world, one‘s feet sinking into a bed of mist and fog, the lights glimmering somewhere in the distance, and the all-seeing gaze powerfully convey the subtleties of this extraordinary world: the viewer's body dissolves as if it were part of the life of angels. This is a project that has captivated many.

"What a qualitative and respectful approach the creative team has used to the legacy of M. K. Čiurlionis! The world they have created simply radiates: not only with Čiurlionis' colours and brushstrokes, but also with a certain Čiurlionis spirit. "The Trails of Angels" have surpassed my expectations, I‘ve become a fan and I feel happy – there should be more of such angels", says Rokas Zubovas, pianist and director of the M. K. Čiurlionis House.

After the experience of travelling along the "Trails of the Angels", the visitors are welcomed to continue their acquaintance with Čiurlionis' oeuvre by visiting the renovated M. K. Čiurlionis Memorial Room, where he lived and worked in 1907 to 1908.

The short 360-degree virtual reality project-film "Trails of Angels" was presented in the competition programme of the 75th Venice Film Festival "Biennale College Cinema – Virtual Reality" in 2018. In 2019, the project won the Lumen Prize for Art and Technology in the UK.

 

Runtime: 20 minutes

Two virtual reality stations are available at Čiurlionis House. One visitor can use one station at a time.

Film director: Kristina Buožytė

Creative producer: Vitalijus Žukas

Sound director: Vytis Puronas

Installation sountrack by Rokas Zubovas, Phil Von, Mübin Dünen, Giedrius Kriūnas

The film was produced by OKTA, Natrix Natri, Asterman and M.K. Čiurlionis Museum of Art

Organisers: M. K. Čiurlionis House in Vilnius and OKTA

Funded by the Lithuanian Council for Culture, Lithuanian Film Centre, "Telesoftas" and "Nebulos klasteris"

 

M. K. Čiurlionis House

Savičiaus st. 11, Vilnius, Lithuania

www.mkcnamai.lt

 

OPENING HOURS:

Tuesday to Friday: from 11 a.m. to 5 p.m.
Saturday: from 1 p.m. to 5 p.m.

Monday,  Sunday: CLOSED.

Visitors are admitted in compliance with all safety requirements.
According to the manufacturer's recommendations, virtual reality movie is available to viewers from the age of 12yr.

Please note that there are two identical columns on the screen when selecting the ticket (s). There are two virtual reality stations in Čiurlionis' house. To watch a movie in pairs at the same time, select the same time from both columns.

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta