Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Paysera Tickets naudojimo taisyklės

Galioja nuo: 2023-03-30

Pagrindinės sąvokos

1.1. Bilietas / Bilietų rinkinys – Paysera Tickets platformos sugeneruotas dokumentas, kuris suteikia teisę patekti į Organizatoriaus organizuojamą konkretų Renginį arba kelis Organizatoriaus organizuojamus renginius, kuriame nurodytas Renginio pavadinimas, Renginio vieta ir data, QR kodas, kita Organizatoriaus pateikta informacija.
1.2. Interneto svetainėtickets.paysera.com – UAB „Paysera LT“ nuosavybės teise priklausanti elektroninė svetainė, kuri yra sudedamoji Paysera Tickets dalis.
1.3. Organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, sukūręs renginį Paysera Tickets platformoje ir parduodantis ar platinantis į jį Bilietus; Organizatoriaus duomenys pateikiami prie Renginio informacijos.
1.4. Paysera – „Paysera LT“, UAB (juridinio asmens kodas 300060819, buv. Pilaitės pr. 16, Vilnius), kuri sukūrė, palaiko ir plėtoja Paysera Tickets platformą ir kuriai priklauso visos šios platformos intelektinės nuosavybės teisės.
1.5. Paysera Tickets – Paysera autorinėmis teisėmis priklausanti elektroninė Bilietų į renginius pardavimo platforma, pasiekiama adresu tickets.paysera.com.
1.6. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis / nusipirkęs Bilietą per Paysera Tickets platformą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį. Pirkėju taip pat laikytinas juridinis ar fizinis asmuo, parduodantis/pardavęs Paysera Tickets platformoje nusipirktą bilietų rinkinį Taisyklių nustatyta tvarka.
1.7. Renginys – organizatoriaus organizuojamas koncertas, išvyka, sporto ar bet koks kitas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.
1.8. Taisyklės – šios Paysera Tickets platformos naudojimo taisyklės.
1.9. Tinklalapio lankytojas – bet kuris asmuo, besilankantis ar besinaudojantis tickets.paysera.com Interneto svetaine, nepriklausomai nuo jo registracijos statuso.

Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės įsigalioja asmeniui pradėjus naršyti Paysera Tickets platformoje. Asmuo, naudodamasis Paysera Tickets platforma pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
2.2. Taisyklės yra laikomos būtina Paysera Tickets platformos naudojimosi sąlyga ir yra taikomos tiek Pirkėjams, tiek Organizatoriams. Asmenys, nesutinkantys su Paysera Tickets naudojimo taisyklėmis, negali naudotis šia platforma, o naudodamiesi ja įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.
2.3. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Paysera Tickets platforma sąlygas gaunant informaciją apie Renginius, platinant ir parduodant Bilietus į Renginius, perkant Bilietus į juos, pateikiant informaciją Organizatoriams, kitas naudojimosi sistema sąlygas.
2.4. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje tickets.paysera.com. Asmenims rekomenduojama prieš naudojantis Paysera Tickets susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.

Naudojimasis Paysera Tickets platforma

3.1. Paysera Tickets platforma yra Bilietų platinimo platforma, suteikianti galimybę Organizatoriams pateikti informaciją apie Renginius ir platinti bilietus į juos, o Pirkėjams – gauti informaciją apie Renginius, jų Organizatorius bei įsigyti Bilietą iš Organizatoriaus.
3.2. Paysera neteikia Pirkėjams Bilietų platinimo / pardavimo paslaugų, neteikia informacijos apie Renginį, tik suteikia galimybę naudotis platforma, kurioje Organizatorius ir Pirkėjas keičiasi informacija apie Renginius bei sudaro Bilietų pirkimo-pardavimo sandorius.
3.3. Paysera nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Organizatoriaus platinami Bilietai, teikimo sąlygų. Paysera taip pat neprisiima atsakomybės už Renginio aprašyme pateikiamą turinį, įskaitant ir aprašyme nurodytų paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Organizatorius prisiima visišką atsakomybę už Renginio aprašymo turinį, jo išsamumą, tikslumą ir teisėtumą.
3.4. Paysera nesuteikia galimybės perparduoti įsigytą Bilietą, išskyrus Taisyklių 3.5 punkte nustatytą išimtį Bilietų rinkinio bilietams. Jei renginio aprašyme nenustatyta kitaip ir toks Bilieto perpardavimas pažeidžia įstatymų ir/ ar Organizatoriaus nustatytus apribojimus, Organizatorius turi teisę pripažinti Bilietą negaliojančiu, negrąžinant už įsigytą Bilietą pinigų.
3.5. Paysera suteikia galimybę Pirkėjui įsigijus Bilietų rinkinį parduoti dalį Bilietų rinkinį sudarančių bilietų Paysera Tickets platformoje. Šia perpardavimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik Paysera Tickets platformoje, kitose platformose / vietose šiuo Bilietus parduoti yra draudžiama.
3.6. Renginio Organizatoriaus duomenys pateikiami prie kiekvieno konkretaus Renginio.
3.7. Jaunesniems nei 14 (keturiolikos) metų asmenims naudotis Paysera Tickets platforma, įsigyti ar parduoti Bilietą yra draudžiama. Registruodamasis Paysera Tickets platformoje ar pirkdamas, parduodamas Bilietą Pirkėjas patvirtina faktą, kad jam yra suėję ne mažiau kaip 14 (keturiolika) metų ir jis turi teisę sudaryti atitinkamus sandorius bei prisiima visišką atsakomybę už šių duomenų / patvirtinimų teisingumą.
3.8. Bilietus įsigyti gali visi asmenys, turintys teisę ir galimybes sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys, kurių teisinis veiksnumas šioje srityje neapribotas, turintys technines galimybes atsiskaityti už Bilietą ir gauti jį elektroniniu formatu, bei besilaikantys šių Taisyklių reikalavimų.
3.9. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Bilietą į Renginį, gali, tačiau neprivalo užsiregistruoti Paysera Tickets platformoje Taisyklių 5 skyriaus nustatyta tvarka. Paysera Tickets platformoje neregistruotas Pirkėjas gali įsigyti Bilietą išsirinkęs Renginį, pasirinkęs pirkimo funkciją, suvedęs norimą bilietų skaičių, pateikęs savo galiojantį elektroninio pašto adresą, kitą Organizatoriaus prašomą informaciją apie Pirkėją bei davęs platformos prašomus patvirtinimus.
3.10. Už Bilietą Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis Paysera Tickets platformoje integruotais elektroniniais mokėjimo būdais.
3.11. Už Bilietą turi būti apmokėta per 15 min. nuo užsakymo pateikimo, išskyrus atvejus, kai yra gautas Organizatoriaus leidimas apmokėti už bilietą išrašant išankstinę sąskaitą faktūrą. Pavėlavęs apmokėti Bilietą, Pirkėjas prisiima riziką, kad Bilietas nebus nusipirktas ir pateiktas. Dėl pavėluotai sumokėtų pinigų grąžinimo Pirkėjas turės kreiptis į Organizatorių.
3.12. Bilietai Pirkėjui išduodami tik sumokėjus Bilietų kainą. Informacija apie Bilietų kainas yra pateikiama interneto svetainėje tickets.paysera.com bei Bilieto pirkimo metu. Pirkėjui pageidaujant gauti sąskaitą-faktūrą už įsigytus Bilietus, Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
3.13. Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Bilietą, sugeneruotas elektroninis Bilietas yra išsiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, o registruotam Paysera Tickets platformoje Pirkėjui Bilietas taip pat patalpinamas ir jo Paysera Tickets platformos paskyroje. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą jis prisiima atsakomybę, kad Bilietai jam gali būti neišsiųsti arba išsiųsti kitam asmeniui. Minėtais atvejais dėl Bilieto gavimo ar lėšų už Bilietą grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.

Organizatoriaus teisės ir pareigos

4.1. Organizatorius, siekdamas pasinaudoti Paysera Tickets platforma, turi būti sutikęs su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo sutartimi, o jei ketina parduoti bilietus į mokamus renginius, taip pat pasirašyti Paysera Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį ir sudaryti sutartį su Paysera dėl atitinkamo mokėjimų surinkimo projekto.
4.2. Organizatorius patvirtina, kad platina ir parduoda Bilietus Pirkėjams tiesiogiai, su Pirkėjais sudarydamas Bilietų pirkimo-pardavimo sandorius.
4.3. Lėšos už parduotus Bilietus renkamos Organizatoriaus elektroninių pinigų sąskaitoje Paysera platformoje pagal www.paysera.com pateikiamas taisykles ir sąlygas.
4.4. Organizatorius yra atsakingas už sąskaitų faktūrų išrašymą Pirkėjams. Paysera Tickets platformoje Organizatoriui yra suteikiama automatinė sąskaitų faktūrų išrašymo funkcija. Paysera pateikia Organizatoriui šios funkcijos naudojimosi instrukciją.
4.5. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Renginio įvykdymą ir atšaukimą bei privalo nedelsiant informuoti Pirkėjus apie bet kokius Renginio pasikeitimus: datą, laiką, Renginio atšaukimą ir pan., taip pat privalo atitinkamai pakeisti šią informaciją Paysera Tickets platformoje.
4.6. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei yra pakeičiama Renginio vieta, laikas ar kitos Renginio sąlygos, o Pirkėjas jau yra įsigijęs Bilietą į Renginį.
4.7. Organizatorius yra visais atvejais atsakingas už lėšų grąžinimą Pirkėjams ir už nevykdomą ar netinkamą vykdomą lėšų grąžinimą, tiek prieš Pirkėjus, tiek prieš kitus trečiuosius asmenis (kompetentingas institucijas, kt.). Lėšas už bilietą Organizatorius gali grąžinti Pirkėjui prisijungęs prie savo sąskaitos Paysera ar Paysera Tickets platformoje.
4.8. Organizatorius prie Paysera Tickets platformos jungiasi naudodamasis Paysera paskyra, Facebook, Google ir kitomis Paysera patvirtintomis platformomis.
4.9. Organizatorius Paysera Tickets platformoje kurdamas Renginį pateikia informaciją apie jį, t. y. pavadinimą, vietą, laiką, aprašymą ir kitą reikalingą informaciją, pasirinkdamas norimus Bilietų nustatymus, apie Pirkėją reikiamus surinkti duomenis, kt.
4.10. Paysera Tickets platformoje Organizatorius gali matyti parduotų ar išplatintų Bilietų skaičių, sekti savo Renginių statistiką, atlikti kitus platformoje numatytus veiksmus.
4.11. Organizatorius norėdamas patikrinti bilieto autentiškumą ir galiojimą turi atsisiųsti ir naudoti mobiliąją "Paysera Tickets" nuskaitymo programėlę pagal Svetainėje pateiktas instrukcijas. Paysera Organizatoriui pateikia instrukcijas, kaip turi būti tikrinami Bilietai naudojant specialią mobiliąją programėlę.
4.12. Organizatorius įsipareigoja užtikrinti visos interneto svetainėje tickets.paysera.com pateikiamos grafinės, tekstinės ir skaitmeninės informacijos apie Renginius teisingumą, išsamumą bei atitikimą galiojantiems teisės aktams. Organizatorius įsipareigoja nereklamuoti ir neskatinti neapykantos, smurto ar priekabiavimo prieš asmenis ar jų grupes; nenaudoti autorių teisių ar prekės ženklu pažymėtos medžiagos nesant tinkamo leidimo.
4.13. Organizatorius įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo duomenų prie Paysera Tickets platformos.
4.14. Organizatoriui draudžiama organizuoti, platinti bei parduoti Bilietus į Renginius, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus, yra pornografinio ar erotinio turinio, skirti skatinti alkoholio ar tabako vartojimą, lošimus. Organizatoriui taip pat draudžiama naudoti Paysera Tickets platformą pažeidžiant Taisyklių 10.3 punkto reikalavimus ar neteisėtoms veikloms, sukčiavimui, kitoms nusikalstamoms veikoms vykdyti.
4.15. Organizatorius besąlygiškai įsipareigoja atlyginti Paysera bet kokias kompetentingų institucijų paskirtas baudas, jei šios baudos buvo paskirtos Paysera dėl Organizatoriaus kaltės.
4.16. Pretenzijas, gautas iš Pirkėjų, kurios yra susijusios su atitinkamu Renginiu, į kurį Bilietai buvo platinami / parduodami per Paysera Tickets platformą, nagrinėja Organizatorius. Paysera gavusi tokias pretenzijas privalo jas persiųsti Organizatoriui informuodama apie tai Pirkėją.
4.17. Jei yra priimtas oficialus vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimas, kad vartotojo pretenzija yra pagrįsta ir žalą naudotojui turi atlyginti Paysera, tokiu atveju Paysera pati vykdo tokį vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimą, tačiau Organizatorius privalo atlyginti Paysera patirtus nuostolius dėl įvykdyto vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimo, jei sprendimas priimtas nesant Paysera kaltės.
4.18. Organizatoriui pažeidus savo įsipareigojimus pagal šias taisykles, Paysera turi teisę, be atskiro įspėjimo, nedelsiant vienašališkai nutraukti su Organizatoriumi pasirašytą Sutartį, sustabdyti ir / ar nutraukti Organizatoriaus teises naudotis Paysera Tickets platforma, sustabdyti Bilietų pardavimą / platinimą, išsiųsti Organizatoriui raginimą grąžinti lėšas Pirkėjams, imtis kitų teisėtų veiksmų, kurie skirti apsaugoti Paysera, Pirkėjų bei trečiųjų asmenų interesus.
4.19. Organizatorius sutinka ir patvirtina, kad Paysera turi teisę savo nuožiūra skelbti apie Organizatoriaus viešus renginius savo interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose ir el. pašto rinkodaros platformose, nepranešusi Organizatoriui ir negavusi jo sutikimo. Ši taisyklė netaikoma privatiems renginiams, į kuriuos galima patekti tik su nuoroda. Apie renginio privatumą Organizatorius aiškiai pažymi kurdamas renginį.
4.20. Organizatorius sutinka ir patvirtina, kad Paysera turi teisę laisvame Bilieto plote savo nuožiūra skelbti savo arba trečiųjų asmenų reklamą bei savo nuožiūra šį plotą naudoti kitais tikslais. Organizatorius patvirtina, kad neturi pretenzijų ir nereikš jų ateityje dėl laisvame Bilieto plote skelbiamos informacijos turinio, teksto, grafinės informacijos ir pan. Paysera užtikrins, jog skelbiamos reklamos turinys visais atvejais neprieštaraus viešajai tvarkai, įstatymo reikalavimams ir geros moralės normoms.
4.21. Organizatorius įsipareigoja, kad sėdimųjų vietų plano šablonus, sukurtus naudojantis Interneto svetaine, Paysera ir kiti organizatoriai gali peržiūrėti, naudoti, kopijuoti, adaptuoti ir skelbti Interneto svetainėje arba bet kurioje kitoje esamoje ar būsimoje informavimo priemonėje.

Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas privalo:
5.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Organizatoriumi už įsigyjamą Bilietą;
5.1.2. teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis;
5.1.3. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Paysera bei Organizatorių viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Paysera nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
5.1.4. apmokėti bilietus per 15 minučių nuo užsakymo pateikimo, išskyrus Taisyklių 3.11 punkte numatytą išimtį;
5.1.5. prieš įsigyjant Bilietus įvertinti visas Renginio, į kurį yra įsigyjami Bilietai, organizavimo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas Renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia Bilietų įsigijimo ir Renginio vykdymo informacija, pasidomėti Renginio Organizatoriaus duomenimis, kt. Dėl papildomos informacijos Pirkėjas turi kreiptis į Organizatorių.
5.2. Pirkėjui draudžiama:
5.2.1. klastoti Bilietus, juos kopijuoti, taip pat panaudoti Bilietus ar juos įgyti ne Paysera Tickets platformoje;
5.2.2. pardavinėti Bilietus, sugeneruotus Paysera Tickets platformos, ne Paysera Tickets platformoje;
5.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Paysera Tickets sistemos veikimui;
5.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Paysera Tickets platformai.
5.3. Apie neteisėtą Pirkėjo veiklą bus informuojamos teisėsaugos ar kitos kompetentingos institucijos.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis Paysera Tickets platforma, prisiima visą atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už šių reikalavimų nesilaikymą.
5.5. Prieš vykstant į Renginį rekomenduojama pasidomėti, ar nepasikeitė Renginio laikas, vieta, kitos sąlygos.
5.6. Pirkėjai naudojasi interneto svetaine savo rizika. Paysera negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis interneto svetaine, nekils jokių trukdžių ar problemų.

Registracija

6.1. Pirkėjas, norėdamas Paysera Tickets platformoje parduoti įsigyto Bilietų rinkinio Bilietą / Bilietus kitam asmeniui, privalo būti registruotas Paysera Tickets platformos narys.
6.2. Registracija vykdoma pasinaudojant Pirkėjo Facebook, Google ir kitų Paysera patvirtintų platformų prisijungimu, o iš šių platformų gauti duomenys yra reikalingi registracijai. Asmuo, registruodamasis Paysera Tickets platformoje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų perduodami Paysera registracijos Paysera Tickets platformoje tikslais.
6.3. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę, kad registracijos anketoje ir Paysera Tickets platformoje pateikti ir saugomi jo asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus šiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Paysera ir (ar) Organizatorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus, neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

Su Renginiu susijusios aplinkybės

7.1. Už Renginio kokybę, jo įvykimą, tikslų informacijos apie Renginį, jo sąlygų pasikeitimą pateikimą atsako Organizatorius. Dėl bet kokių su Renginiu bei Bilietais susijusių aplinkybių Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
7.2. Renginio sąlygas nustato Organizatorius. Dėl šios priežasties Renginio paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Paysera nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bilietai, teikimo sąlygų.
7.3. Jei Organizatorius atšaukė Renginį ar kitaip informavo apie tai, kad Renginys neįvyks ar pasikeitė jo įvykimo data, vieta ar kiti svarbūs kriterijai ir dėl to yra stabdomas Bilietų galiojimas, Pirkėjai dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į Organizatorių.
7.4. Pirkėjas dėl negautų Bilietų, Bilietų pakeitimo, Bilietų praradimo turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
7.5. Paysera gavusi pretenzijas, susijusias su Renginiu, persiunčia jas tiesiogiai Organizatoriui.

Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Paysera asmens duomenis tvarko Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
8.2. Pirkėjų asmens duomenys, kuriuos tvarkyti Organizatorius pasitelkia Paysera, tvarkomi vadovaujantis tarp Organizatoriaus ir Paysera sudaryta Asmens duomenų tvarkymo sutartimi. Šia sutartimi yra reglamentuojamas Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo procesas, tarpusavio pareigos ir atsakomybė tarp Organizatoriaus ir Paysera ir siekiama užtikrinti tinkamą Pirkėjo asmens duomenų apsaugą ir saugumą pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.
8.3. Patvirtindamas bilieto į renginį užsakymą, Pirkėjas taip pat patvirtina savo sutikimą, kad jo pateikta asmeninė informacija (asmens duomenys) būtų perduota renginio organizatoriui.
8.4. Organizatoriaus ir Paysera sudaroma Asmens duomenų tvarkymo sutartis yra Paysera Tickets naudojimosi taisyklių priedas. Organizatoriui nesutinkant su Asmens duomenų tvarkymo sutartimi negali būti suteikta galimybė naudotis Paysera Tickets paslaugomis.

Paysera atsakomybė

9.1. Paysera pabrėžia, o Pirkėjas ir Organizatorius sutinka, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Organizatorių platinami Bilietai, teikimo sąlygų, nėra atsakinga už Bilietų galiojimą, jų sustabdymą, atnaujinimą ir pan. Paysera nenustato Renginių kainų, Renginio paslaugos teikimo sąlygų, neskirsto vietų, nenustato kitų paslaugų teikimo kriterijų, nėra atsakinga už Renginio paslaugų kokybę, jų turinį, įvykimą, atitikimą teisės aktų reikalavimams bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Renginio paslaugos Pirkėjams teikiamos pagal Organizatorių vidines taisykles. Informacija apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję Bilietus, teikimo sąlygas pateikiama Renginio aprašyme arba kreipiantis į atitinkamą Organizatorių.
9.2. Paysera neatsako už Paysera Tickets platformos sutrikimus, atsiradusius ne dėl Paysera kaltės, neatlygina dėl šių sutrikimų atsiradusios žalos.
9.3. Paysera neatlygina žalos, susijusios su įsigytais Bilietais ar Renginiais.

Saugaus elgesio reikalavimai

10.1. Pirkėjas, prieš užsakydamas bilietus, turėtų tinkamai susipažinti su Organizatoriaus teikiamų Paslaugų sąlygomis, Bilietų kaina ir (arba) kitais perkamo bilieto teikiamų paslaugų kriterijais.
10.2. Užsisakydamias bilietus Interneto svetainėje, Pirkėjas privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia užsakymus naudodamas tik vieną naršyklės langą. Jei Pirkėjas ieško bilietų naudodamas keletą naršyklės langų, jis gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra.
10.3. Tinklalapio lankytojams Interneto svetainėje draudžiama:
10.3.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
10.3.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Paysera LT ar Paysera Tickets interneto svetainėse;
10.3.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;
10.3.4. naudoti Paysera Tickets Interneto svetainę bet kokiems neteisėtiems veiksmams, įskaitant, bet neapsiribojant, programinio kodo, slapta fiksuojančio svetainės lankytojų veiksmus ir elgseną, išnaudojančio svetainės lankytojų kompiuterių išteklius kitam nei svetainės veikimui reikalingam funkcionalumui, platinančio kompiuterių užkratus, talpinančio paslėptos ar užšifruotos informacijos rinkmenas talpinimui;
10.3.5. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
10.3.6. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
10.4. Tinklapio lankytojai naudojasi interneto svetaine savo rizika. Tinklapio lankytojai yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Paysera negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Tinklapio lankytojams naudojantis Interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.
10.5. Tinklapio lankytojai, besinaudojantys Paysera Tickets paslaugomis, privalo elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai, pateikti Paysera tik teisingą informaciją, išsiaiškinti visas konkrečiu atveju jiems svarbias aplinkybes ir žinoti visą reikiamą informaciją.
10.6. Tinklapio lankytojas, pastebėjęs bet kokius Taisyklių 10.3. punkte nurodytus ar kitus Interneto svetainės pažeidimus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti elektroniniu paštu: security@paysera.com.

Kitos sąlygos

11.1. Paysera negarantuoja nepertraukiamo Paysera Tickets platformos veikimo, nes Paysera Tickets platformos veikimą gali paveikti (sutrikdyti) daugelis veiksnių, kurių Paysera negali kontroliuoti. Paysera deda visas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Paysera Tickets platformos veikimą, tačiau Paysera neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl platformos veikimo sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsirado ne dėl Paysera kaltės.
11.2. Paysera Tickets platforma gali neveikti dėl nuo Paysera priklausančių priežasčių, o Paysera nesuteikia jokios kompensacijos už sutrikimus, jei Paysera Tickets platforma buvo prieinama daugiau nei 99 % (devyniasdešimt devynis procentus) viso laiko, skaičiuojant bent 3 (trijų) mėnesių vidurkį.
11.3. Visos bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Paysera ir (arba) organizatoriams, Paysera neatsako už Paysera Tickets platformoje platinamų bilietų turinį ir jo reikalavimus. Visos Bilietų dizaino ir turinio autorių teisės priklauso Paysera, išskyrus Organizatorių pateiktą grafinę informaciją apie Renginius.
11.4. Visi ginčai, tiesiogiai susiję su Paysera, turi būti sprendžiami derybomis su Paysera. Tokiais atvejais Pirkėjas arba Organizatorius turėtų kreiptis į Paysera klientų aptarnavimo centrą puslapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
11.5. Ginčai tarp Pirkėjo ir Organizatoriaus sprendžiami tarpusavio susitarimu. Paysera nedalyvauja sprendžiant ginčą tarp Pirkėjo ir Renginio organizatoriaus ir neprisiima jokios atsakomybės dėl tokio ginčo sprendimo ar jo pasekmių Pirkėjui ir Renginio organizatoriui.
11.6.Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą. 11.7. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal Paysera LT buveinės vietą.

Naudojimo taisyklės (Versija, galiojusi iki : 2023-03-30)