Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

FOTOGRAFIJOS TECHNIKA IR MENINĖS FOTOGRAFIJOS KURSAI KLAIPĖDOJE

Mokymosi kursų trukmė grupėse:
iki 30 val. Kaina - 500 €.
Mokymosi kursų trukmė individualiai:
iki 20 val. Kaina - sutartinė.
Informacija ir registracija telefonu:
+ 370 678 68 888. 
Egzaminas - 100€. (pageidaujantiems) rezultatai įrašomi į sertifikatą. Įgyjama fotografo profesinė kompetencija.

Kursų programa:  

Klausytojai
Visi suinteresuoti ir norintys tobulinti žinias, gebantys mokytis nepriklausomai nuo amžiaus ir išsilavinimo.
Tikslas ir uždaviniai
Programa skirta parengti asmenį fotografo kompetencijai,
gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką ir teikti fotografo paslaugas klientams. Baigęs visą programą, fotografas gebės fotografuoti studijoje bei skirtingose aplinkose įvairius objektus. Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis ir išmokti dirbti su fotoaparatu. Susipažinti su Menine fotografija. Susipažinti su: Fotografijos istorija, kompozicija, praktika, Foto sesija patalpoje, mieste, gamtoje, montažu…
Turinys >Registruotis dabar<
Fotografijos istorija  
1.   Foto technikos vystymasis 
Fotoaparatai
1. Skaitmeniniai fotoaparatai 
2.  Objektyvai ir jų panaudojimas 
3. Fotoaparato priežiūra
Šviesa
1.   Šviesos šaltiniai ir skirstymas 
2. Šviesos valdymas
Medžiagos ir jų skirstymas Fotografijos technikos paskaita
1.   Jų veikimo principas 
2.   Fotografavimo įranga 
3.   Fotografavimo klaidos
Fotografavimas
1.   Išlaikymas  
2. Diafragma 
3.   Ryškumo zona  
4.   Ekspozicija 
5. Objektyvų skirstymas ir pritaikymas
Kompozicija
1.   Fotografavimo taškas  
2.   Linijinė perspektyva  
3.   Toninė perspektyva 
4. Ritmas  
5. Rakursai  
6. Dinamika 
7. Pastovumas 
8. Mastelių sugretinimas 
9.   Objekto pasirinkimas 
10.   Kadravimas  
11. Tapatybė ir niuansai...
Fotografavimas patalpoje
1. Daiktai ir apšvietimas
Fotogrąfijos žanrai
1.  Architektūra 
2.  Miesto peizažas 
3.  Fejerverkų ir žaibų fotografavimas 
4.   Paminklų fotografavimas 
5.   Naktinė fotografija 
6.   Gamtos peizažai 
7.   Jūros peizažai 
8.   Panoraminė fotografija
Žanrinė fotografija Natiurmortas  
1. Daiktų, stiklo fotografavimas...  
PORTRETAS JO RŪŠYS IR REIKALAVIMAI
1. Paviljoninis portretas 
2. Darbinis portretas 
3. Reportažinis portretas 
4. Dokumentinis portretas 
5. Meninis portretas
Reportažas
1.  Sporto fotografavimas 
2.  Judesio išgavimas
Taikomoji fotografija
1.  Nuotraukų perkėlimas ant daiktų   
2.  Specialios paskirties fotoaparatai
Foto Montažas Makro fotografavimas
Trukmė Fotografijos tech., ir Meninės fotograf., pagr.:  grupėje - iki 30 ak. val. (mokymas nedalomai tarpusavyje susijęs).
Rezultatai Klausytojai išmoks efektyviai naudoti teikiamas galimybes.
Mokymo metodai Paskaita – praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas. (Kursų dėstymą - klausytojai konspektuoja užrašuose. Suteikiama apibendrinta susisteminta kursų medžiaga).
Studijų baigimas Išklausius studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu (nuotraukomis) 5 vnt., laisvai pasirenkant žanrą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos  pažymėjimas (baigimo Sertifikatas). >Registruotis dabar<

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta