Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

INФOPSIN | ECHOPRAXIA

LT

INФOPSIN   |  ECHOPRAXIA 

Lapkričio 26 d. 20.00

durys – 20:00

opera Echopraxia – 21:00

šokiai su Local Girls, Simu Boo bei Tadu Quazar – 23:00 - 04:00

}}}}

 

Pirmą kartą Lietuvoje pristatoma tarptautinio menininkų kolektyvo INФOPSIN operos ECHOPRAXIA premjera. Grupė tarptautinių ir Lietuvos šokėjų, choreografų, operos solistų ir menininkų industrinėse gallery 1986 erdvėse į vieno vakaro įvykį sujungs elektroninę muziką, šokį, madą ir šiuolaikinį meną.

Echopraxia – graikų kilmės žodis, reiškiantis nevalingą kito žmogaus judesių imitavimą. Pradedant nuo paprastų gestų, ritmo ir balso, nesąmoningas mėgdžiojimas šioje operoje tampa pasikartojančiu, tačiau vis besivystančiu leitmotyvu. Ilgainiui išaugdamas į pulsuojančią ir daugiasluoksnę muzikos, vaizdo ir choreografijos kompoziciją, jis apims visas gallery 1986 erdves ir galiausiai išsilies už jos ribų. 

 

Šio pojūčių bangavimo apsuptyje palengva atsiskleidžia ir operos fabula bei personažų charakteriai: iš pradžių panašūs ir sunkiai vienas nuo kito atskiriami, jie ilgainiui tampa individualūs ir atpažįstami. Žodžiais, šokio judesiais bei dainomis operos veikėjai pasakoja apie savo lūkesčius ir baimes, mėgindami įsivaizduoti ateitį nuolat besikartojančios dabarties fone. Mūsų tikrovė tapo fantastiška, tik ar joje liko vietos fantazijai? 

 

‚Echopraksijos‘ motyvas operoje išsiskleidžia kaip metafora, sufleruojanti, kad ne tik pasaulis mus formuoja, bet ir mes patys turime galimybę jį keisti. Technologija, idėjos ir įpročiai tampa įspaudais kūnuose, riktais judesių motorikoje ir šablonais mintyse. Ar ekonomika nejučia tapo nebe socialine, o biologine kategorija; o mainai – šeštuoju ir svarbiausiu pojūčiu, užvaldančiu likusius penkis? Medžiagų, turinio ir vertės apykaita gamtai suteikė žmogišką veidą. Ar jis atpažįstamas? Ar atsidūrėme, kur norėjome? Ar žinome, kur eisime toliau? 

 

Operai pasibaigus, nuo 23 val. vakarą iki ryto pratęs šokiai su Local Girls, Simu Boo bei Tadu Quazar.

 

Menininkų grupė INФOPSIN susibūrė 2019 m. Osle, prasidėjusi nuo įsitikinimo, kad pagrindinis ir neskaidomas produkcijos vienetas yra ne individas, o kolektyvas. Ją sudaro penki menininkai – Ragnhild Aamås (NO), Lesia Vasilchenko (UA), Istvan Virag (HU), Ayatgali Tuleubek (KZ) ir Ignas Krunglevičius (LT). 

Lietuvos atlikėjai bus paskelbti netrukus. 

Opera }} nuo 10 eur.

Opera + šokiai }} nuo 15 eur.

šokiai }} nuo 7 eur.

Bilietai }} nuoroda į payserą 

Operą rengia projektų erdvė Swallow ir menininkų dienos centras Autarkia. 
Partneriai – gallery 1986 ir Oslo kunsthalė. 
Projekto premjerą Lietuvoje finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Rėmėjai – Norvegijos menų taryba ir Norvegijos vizualaus meno fondas. 

}}}

Vakarinė dalis - N19.

Norint patekti į renginį, reikės turėti GP ir kaukę.

Bilietus bus galima įsigyti ir prie durų.

EN

INФOPSIN   |  ECHOPRAXIA 

26th November 8pm

doors – 8pm

opera Echopraxia – 9pm

dances and music with Local Girls, Simas Boo and Tadas Quazar – 11pm to 4am

 

}}}}

On 26th November gallery 1986 will host the premiere of ECHOPRAXIA – an opera produced by an international artist collective INФOPSIN and performed in Lithuania for the first time. A group of dancers, choreographers, opera soloists, artists for one evening will synthesize electronic music, dance, fashion, and contemporary art at the industrial spaces of gallery 1986.

Echopraxia in Greek etymology is an involuntary urge to imitate the movements of other persons. Beginning with simple gestures, rhythms and voice, this unintentional mimicry becomes a reoccurring, yet perpetually evolving leitmotif of the piece. Gradually developing into a pulsating and complex manifold of music, choreography, and image, it eventually fills, outgrows, and pours outside the space of gallery 1986. 

 

Amid this swelling and surging action, the opera’s plot is gradually unraveled: at first similar and hardly distinguishable, the characters grow more individual and memorable. Through words, dances, and songs the actors narrate their hopes and anxieties while trying to imagine a future against a backdrop of an ever repetitive present. Reality is always already fantastic, yet is there still space for fantasy? 

 

Thus, in the opera, the motif of ‘echopraxia’ unfolds as a metaphor. It expresses not only that the world is continually molding us, but also that we ourselves reciprocally form the world. Technologies, ideas, and habits leave marks on our bodies, ruptures in our movements, patterns in our thoughts. Imperceptibly, did not our economy become a biological, rather than a social category? Is exchange not our sixth sense, dominating the remaining five? The perpetual metabolism of materials, content, and value gave nature a human face. Do we recognize it? Did we arrive where we wanted? Do we know where further to go? 

After the performance at 11 pm, the night will continue into the morning with dances and music by DJs Local Girls, Simas Boo and Tadas Quasar. 

Artist collective INФOPSIN began in 2019 in Oslo with the idea of the collective as the basic unit of production. It consists of five artists – Ragnhild Aamås (NO), Lesia Vasilchenko (UA), Istvan Virag (HU), Ayatgali Tuleubek (KZ), and Ignas Krunglevičius (LT). 

Lithuanian performers will be announced shortly. 

Opera }} from 10 eur.

Opera + dances }} from 15 eur.

Dances }} from 7 eur

 

Opera is organised by a project space Swallow, and artist day care center Autarkia. 
Partners – gallery 1986 and Oslo Kunsthalle. 
The premiere in Lithuania is financed by the Lithuanian Council for Culture. The project is also endorsed by the Arts Council Norway and Norwegian Visual Artists Fund. 

}}}

Evening part – N19.

GP and a mask is needed for entry. 

Tickets will also be available at the door. 

Renginio vieta