Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Šv.Jurgio Kankinio - pranciškonų šventovėje. Ekskursija.

Šv. Jurgio Kankinio - pranciškonų šventovėje 

Gidės RIMUTĖS ekskursija ir susitikimas su broliu pranciškonu.

Nemuno ir Nėries santakoje, miesto pakraštyje, dovanotose valdose įsikūrė broliai bernardinai. Už neregėto dydžio raudono plytų mūro Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, kurios statybomis rūpinosi jie patys, ne kartą buvo kritikuoti: neva didikai gyvenę mediniuose dvaruose, o toks rūmas prieštaraująs neturtui- vienam iš brolių duotų įžadų. Į ką vienuoliai atkirsdavę, kad turtai statyboms tekę iš gausių geradarių aukų bei testamentais užrašytų palikimų „nuo medinio namo su svirnu, dviem daržais iki šešiolikos palčių lašinių“.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia išliko gotikinė, nepaisant visų po karų ir ypač gaisrų vykusių rekonstrukcijų. Ligi šių dienų išlikę vidaus įrangos likučiai yra labai vertingas sakralinio meno pavyzdys.

Apie visa tai ekskursijoje Mažesniųjų brolių- pranciškonų šventovėje.

Ekskursijos kaina vienam dalyviui:

15 Eur / 1 dalyvis 

10 Eur / 1 dalyvis (senjorams, studentams, moksleiviams, neįgaliesiems)

Bilieto kainoje įskaičiuota auka/parama vienuolyno paveldo išsaugojimui.

balandžio 28 d. (sekmadienis) nuo 14.00h

Ekskursijos trukmė ~ 2h30min

Įsigytas bilietas reiškia, kad jūs jau užsiregistravote į šį renginį. Pasiteiravimui:  elektroniniu laišku rimutemika@gmail.com ,  arba tel. +370 687 74423 .

Susitikimo vieta ir ekskursijos pradžia: prie Motiejaus Valančiaus skulptūros Rotušės aikštėje.

Ekskursija vyks ir lauke, ir viduje- pasirūpinkite tinkamu pagal orą apsirengimu..

Jei negalite dalyvauti, pasirūpinkite bilieto perleidimu kitam asmeniui.

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta