Regjioni: Ndërkombtare
Gjuha: Shqip XK
Ndrysho

shishi | O kodėl ne? | Kaunas

shishi gitaristes atskleidimo koncertas

shishi grįžta į kiemą. susitikom naują draugę, prigrojom repeticijų, ir dabar grosim koncertus. labai laukiam ir nekantraujam, ateikit pabūt - koncerto metu bus atskleistas naujosios italės vardas.

Pasiklausykit, išmokit žodžius:

Youtube: https://www.youtube.com/@shishiband

Spotify: https://tinyurl.com/2s3tmkhk

Insta: https://www.instagram.com/shishiband/

 

 

 

 

 

Organizatori i ngjarjes merr përgjegjësinë për cilësinë e ngjarjes. Organizatori do të marrë një vendim në lidhje me rimbursimin nëse ngjarja nuk zhvillohet ose shtyhet. Për informacion më të detajuar mbi rrethanat dhe rimbursimet, ju lutemi referojuni Rrethanave që lidhen me ngjarjen

Lokacioni i Ngjarjes