Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

AMBER WIND 2023 GALA KONCERTAS: CINEMATORIJA „CALI-GARI“

Tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Palangoje AMBER WIND 2023 pristato gala koncertą - 

CINEMATORIJA „CALI-GARI“

Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras

Dirigentas Modestas Barkauskas

Kompozitoriai Algirdas Martinaitis, Leonas Somovas

Liudas Mockūnas (saksofonas)

Vaidas Bartušas (kontratenoras)

Vaidotas Martinaitis (skaitovas)

Cinematorija „Cali-Gari“ – naujas eksperimentas, jungiantis orkestrinį muzikavimą, kiną, akademinę ir populiariąją, akustinę ir elektroakustinę muziką. Šia forma pristatomas naujas muzikinis takelis ir sceninis vyksmas vienam reikšmingiausių vokiškojo ekspresionizmo nebylaus kino klasikos filmų „Daktaro Kaligario kabinetas“, sukurtam prieš 100 metų. 

Psichologinio siaubo filmo šedevru laikomame filme, perkeliančiame žiūrovą į nestabilios psichikos žmogaus pasąmonę, gvildenamos manipuliacijų žmonėmis, aklo paklusnumo temos. Anot kino kritiko Siegfriedo Kracauerio, Kaligario personažas simbolizavo neribotą valdžią, nukreiptą prieš žmonių teises ir vertybes. Šios temos naujai interpretuojamos ir aktualizuojamos kompozitoriaus, nacionalinės premijos laureato Algirdo Martinaičio, bei elektroninės muzikos kūrėjo Leono Somovo iš dalies fiksuotoje, iš dalies improvizuotoje muzikoje. Koncertą praturtina teatralizuotas sceninis vyksmas, apjungiantis filmo ir tikrovės ribas.

Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras – universalus ir atviras kolektyvas, atliekantis įvairių žanrų ir stilių muziką. Orkestras aktyviai koncertuoja su žymiausiais šalies solistais – perkusininkų ansambliu „Giunter Percussion“, pianistu Petru Geniušu, violončelininku Vytautu Sondeckiu ir kt. Siekis išlikti moderniu, šiuolaikišku ir veržliu kolektyvu atsispindi tarpdisciplininėje koncertinių programų kryptyje – bendradarbiaujama su įvairiais menininkais, gretinami sceniniai žanrai: teatras, modernusis šokis ir kt. Orkestras glaudžiai bendradarbiauja ir su lietuvių bei užsienio kompozitoriais, užsakomi nauji kūriniai, įgyvendinami muzikos leidybos, edukaciniai projektai, dirigentų seminarai, meistriškumo kursai. Nuo 2021 m. meno vadovo pareigas užima Leifas Karlssonas, orkestro vyr. dirigentas – Karolis Variakojis.

Renginio pradžia 19.00 val., durys - 18 val. 

_________________

Dėmesio - įsigyjant šio renginio bilietus, nėra galimybės pasirinkti vietų, vietas galėsite rinktis atvykę į renginį. 

Moksleiviams, studentams, senjorams, asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis taikoma nuolaida (atvykus į renginį privaloma pateikti priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą). 

Vaikai iki 7 metų amžiaus įleidžiami nemokamai (neužimant papildomos vietos). 

Turintiems Palangiškio kortelę nuolaida taikoma 2 bilietų įsigijimui (atvykus į renginį privaloma pateikti Palangiškio kortelę).

__________________

International Wind Music Festival AMBER WIND 2023 presents Gala Concert - 

Cinematoria „Cali-Gari“

The Lithuanian Symphonic Wind Orchestra 

Conductor Modestas Barkauskas

Composers Algirdas Martinaitis, Leonas Somovas

Liudas Mockūnas (saxophone)

Vaidas Bartušas (countertenor)

Vaidotas Martinaitis (narrator)

Cinematoria „Cali-Gari“ is a new experiment combining orchestral music, cinema, academic and popular, acoustic and electroacoustic music. This form presents a new soundtrack and stage setting for a most important, classical silent film of German Expressionism, The Cabinet of Dr. Caligari, made 100 years ago.

Considered a masterpiece of psychological horror, the film takes the viewer into the subconscious of a man with an unstable psyche and explores themes of human manipulation and blind obedience. According to film critic Siegfried Kracauer, the character of Caligari symbolised unlimited power directed against human rights and values. These themes are reinterpreted and made relevant in the partly fixed, partly improvised music of composer Algirdas Martinaitis, winner of the National Prize, and electronic musician Leonas Somovas. The concert is enriched by theatrical stage action that blurs the boundaries of film and reality.

The Lithuanian Symphonic Wind Orchestra is a versatile collective that performs works of various genres and styles. The orchestra actively performs with renowned soloists and groups: Anders Paulsson, Sergei Nakariakov, Pavel Giunter, Petras Geniušas, Daumantas Kirilauskas, and Vytautas Sondeckis among others. The orchestra participates in various projects, including stage, theatre and modern dance productions. The orchestra pursues new forms and works closely with Lithuanian and foreign composers. It commissions new works, publishes new music, implements educational projects, and delivers workshops. In 2021, the position of Artistic Director and Chief Conductor was appointed to Leif Karlsson (Sweden). The principal conductor is Karolis Variakojis. 

_____________________________

Attention - when purchasing tickets for this event, there is no possibility to choose seats, you will be able to choose seats when you arrive at the event.

Schoolchildren, students, seniors, persons with a determined level of disability are entitled to a discount (upon arrival at the event, it is mandatory to present a certificate proving belonging to the specified groups of persons).

Children up to the age of 7 are admitted for free (without taking up an additional seat).

For those who have a Palangiškis card, a discount applies to the purchase of 2 tickets (the Palangiškis card must be presented upon arrival at the event).

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta