Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

"Išvydau naują dangų ir naują žemę" (Apr 21,1). Kūrinijos teologijos įvadas

Šiame keturių paskaitų cikle kviesime pažinti holistinę (visuminę) krikščionybės viziją. Šioje vizijoje žmogus yra kūrinijos viršūnė, tačiau nėra vienišas kūrinys, atskirtas nuo kūrinijos. Žmogus yra sukurtas, nupuolęs ir išgelbėjamas kūrinijoje ir kartu su ja. Dievo slėpiningame plane kūrinija nelieka nuošalyje, bet keliauja mistinę kelionę. Ji yra šaukiama, brandinama, atnaujinama Kristuje. Kursas padės suprasti, jog Išgelbėjimas aprėpia ne vien žmones, bet ir visą kūriniją; Geroji Naujiena skirta ne vien žmonėms, bet ir kiekvienam kūriniui žemėje ir danguje; laikų pabaigoje mūsų laukia ne vien kūnų prisikėlimas, bet ir „naujas dangus ir nauja žemė“ (Apr 21,1). Ši holistinė biblinė vizija ypač svarbi šiandien, kai vakarietiškoji krikščionybė tebesigrumia su antropocentrizmo įtaka, o nemažai tikinčiųjų ieško prisilietimo prie kūrinijos ezoteriniuose judėjimuose. Susipažinę su krikščioniškosios kūrinijos teologijos pagrindais, naujai išvysime save, žmoniją, pasaulį, patirsime Dievo slėpiningo plano didybę.

Šiame keturių paskaitų cikle:

  • Susipažinsime su holistine krikščionybės vizija.
  • Pažvelgsime į žmogaus vietą ir vaidmenį kūrinijoje, žmogaus ir kūrinijos santykį.
  • Ieškosime atsakymų apie kūrinijos pašaukimą, tyrinėsime kūrinijos mistinės kelionės paslaptis.
  • Atskleisime kūrinijos vaidmenį liturgijoje ir krikščioniškosios liturgijos kūriniškumą.

Paskaitų ciklą sudaro 4 paskaitos po dvi akademines valandas. Paskaitos vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta atskiru el. laišku 6-24 val. iki kurso pradžios.

Paskaitas veda doc. dr. Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Religijos studijų katedros docentas.

Plačiau https://teologija.org/renginiai/isvydau-nauja-dangu-ir-nauja-zeme-apr-211-kurinijos-teologijos-ivadas/

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta