Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

TAIP TOLIAU: SAMSARA

Kino leidybos kompanija TAIP TOLIAU ir GALLERY 1986 kviečia į ypatingą filmo SAMSARA premjerą – atmosferišką kino, muzikos ir šviesų naktį. Garsu ir šviesomis filmas veda žiūrovus už pažįstamo pasaulio ribų. Palydėti žiūrovus į šią kelionę iš Madrido atskrenda filmo režisierius Lois Patiño, o po filmo šokių aikštelėje į naują įsikūnijimą ves Ugnė Uma, Brokenchord ir M. Aerobica.

FILMAS:

Laosas. Jaunas budistas kiekvieną rytą keliasi per upę. Kitame krante gyvenanti senolė ruošiasi mirti. Jaunuolis skaito jai „Tibeto mirusiųjų knygą“ – gidą, kuris padeda nepaklysti kelyje į reinkarnaciją. Senolės dvasiai palikus kūną jis sušnabžda paskutinius žodžius ir pats pasineria į meditaciją, norėdamas palydėti ją transformacijos kelionėje. Užsimerkiame. Išnirsime jau Tanzanijoje, pas moteris dirbančias jūržolių ūkyje.

Režisierius Lois Patiño pasiūlo žiūrovams naują patirtį. Žiūrėjimo procesas sugretinamas su gyvenimo, mirties bei atgimimo ciklu ir sukuria unikalią meditaciją. Kartu, tai galimybė suprasti ir pajusti nematomus ryšius, kurie sieja žmones, kultūras, ar tolimus geografinius taškus.

REŽISIERIUS:

LOIS PATIÑO yra vienas iš Naujojo Galisijos kino kūrėjų. Jų filmams būdingi įvairūs formos eksperimentai, tradicinio pasakojimo suardymas, darbas su vietinėmis kino ir gyventojų bendruomenėmis.

https://loispatino.es/

DJ:

UGNĖ UMA garsų ieško tarp radijo ir pianino, tarp Detroit house ir lo-fi keistenybių šokiams.

https://soundcloud.com/ugneuma 

BROKENCHORD yra žinomas kaip muzikos prodiuseris, multiinstrumentalistas bei DJ.

M. AEROBICA nardo garsuose, kurie gali atrodyti nejausmingi, bet pažįstami ir naudoja juos kaip įrankius komunikacijai. Netikėtos kompozicijos, Ritminiai eksperimentai, Įtraukiančias kelionės, Neatrastos pop dainos. https://emptybrainresalt.us/m.aerobica/

Renginį iš dalies remia Ispanijos Karalystės ambasada.

//// EN ////

TAIP TOLIAU: SAMSARA @ GALLERY 1986

FIlm publishing house TAIP TOLIAU and GALLERY 1986 presents a special premiere of SAMSARA - an atmospheric night of cinema, music and lights. The sound and the lights are guiding the spectators of the film across the edge of the known world. Director of the film Lois Patiño is flying over from Madrid to lead the audience into this journey and DJs Ugne Uma, Bdokenchord and M. Aerobica will guide to the new embodiment on the dancefloor.

THE FILM:

Laos. A young buddhist monk is crossing the river every day. An old woman is preparing for death on the other shore. The young man is reading ‘Tibetan Book of the Dead’ to her - a guide helping not to get lost on the way to reincarnation. Once the spirit of the old lady leaves her body, he utters the last words into her ear and starts a meditation to lead her on the transformation journey. We close our eyes. We emerge in Tanzania, where women are working at the seaweed farm.

Director Lois Patiño offers a new experience to the audience. The process of watching the film is parallel to the cycle of life, death and rebirth and induces the unique meditation. Also, it creates a possibility to sense the invisible ties among people, cultures and distant geographical locations.

DIRECTOR: 

LOIS PATIÑO is part of the generation of Galician filmmakers called 'Novo Cinema Galego'. Their films share a certain degree of experimentation, breakdown of narrative structures and inclusion of local film and resident communities.

DJs:

UGNE UMA explores sounds between radio and piano, Detroit house and lo-fi danceble oddities.https://soundcloud.com/ugneuma

BROKENCHORD is known as a music producer, multiinstrumentalist and a DJ.

M. AEROBICA delves into sounds that at a first glance may seem not sensuous but familiar and uses it as a tool to communicate. The Unexpected compositions, Rhythmic experiments, Catchy travels, Undiscovered pop songs. https://emptybrainresalt.us/m.aerobica/

Event partially supported by Embassy of Spain in Lithuania.

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta